Religijność Polaków 1991-1998 - Warszawa Instytut Wydawniczy PAX 2001 - 186 s. il.,tab. 24 cm - - (Studia Socjologiczno-Religijne) nr 20 . - (Studia Socjologiczno-Religijne) nr 20 .

83-211-1355-9


Religijność ludowa
Statystyka

Działa dzięki Koha