MARCEAU, Jane

Class and status in France economic change and social immobility 1945-1975 - Oxford University Press Oxford Clarendon Press 1997 - XII, 217 s. 22 cm - - . - .

0-19-827217-0


Struktura społeczna
Historia gospodarcza
Europa - kultura społeczna

Działa dzięki Koha