POKROPEK, Marian

Budownictwo ludowe w Polsce - Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976 - 193 s. [52] k.il. 17 cm - - . - .
Budownictwo wiejskie - zróżnicowanie regionalne
Budownictwo drewniane

Działa dzięki Koha