Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej tom 2 - Warszawa Białostockie Towarzystwo Naukowe 1975 - 483 s. il. 23 cm - - (Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego nr 22) . - (Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego nr 22) .
Podlasie
Staroobrzędowcy
Suwalszczyzna - aspekt etnograficzny

Działa dzięki Koha