Rajtar, Małgorzata

"Złe" w kulturze wsi zachodniego Roztocza - 2000 - 57 s. - - . - .
Istoty demoniczne
Demonologia ludowa
Kultura ludowa
Małopolska

Działa dzięki Koha