Łazarz, Beata Iwona

Wieś i folwark na terenie dawnego powiatu sierpeckiego - 1988 - 282 s. - - . - .
Społeczność wiejska
Historia gospodarcza
Mazowsze

Działa dzięki Koha