Wyniki wyszukiwania: 889. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
81. Ojcowizna jako podstawa autoidentyfikacji mieszkańców Wileńszczyzny

autorstwa: Szuba, Justyna | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: lic. 81] (1).

82. Jak kołchozy i sowchozy kształtowały ludzką mentalność

autorstwa: Laudańska, Anna | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 82] (1).

83. Okoliczności fotografowania się chłopów na wsiach podkolbuszowskich fotografia chłopska

autorstwa: Flasińska, Joanna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 83] (1).

84. Wyobrażenie na temat prawa wśród mieszkańców wsi podhalańskiej

autorstwa: Lewicki, Paweł | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 84] (1).

85. Granica między światem kobiety i mężczyzny - postrzeganie roli płci przez Polaków na Wileńszczyźnie

autorstwa: Witkowska, Małgorzata | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 85] (1).

86. Wyobażenia o państwie opiekuńczym konfrontacja poglądów mieszkańców Iłży i Górali

autorstwa: Stojanowska, Alicja | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 86] (1).

87. Proces adaptacji wyznawców islamu studiujących w Polsce

autorstwa: Bogusławska, Agnieszka | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 87] (1).

88. Potoczny obraz polityki

autorstwa: Bruczkowska, Amanda | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 88] (1).

89. Wizerunek prezydenta według mieszkańców Sieniawy

autorstwa: Ogniewska, Anna | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 89] (1).

90. Wybory w myśleniu potocznym

autorstwa: Rojewska, Dorota | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 90] (1).

91. Powszednie rozmowy z Panem Bogiem katolików wsi wileńskiej

autorstwa: Marszał, Michał | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 92] (1).

92. Relacje między Wietnamczykami i Polakami na podstawie badań przeprowadzonych w obu środowiskach rozumiejąc Wietnam

autorstwa: Głowala, Katarzyna | Ząbek, Maciej [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 91] (1).

93. Obraz dawnego wesela w świadomości mieszkańców Wileńszczyzny

autorstwa: Siewiera, Jakub | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 93] (1).

94. Wspólnota tradycyjna a katolickie ruchy religijne moment konfrontacji

autorstwa: Mitręga, Zuzanna | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 94] (1).

95. Cudowny wizerunek św.Antoniego jako znak tożsamości polskiej wspólnoty w Gródku Podolskim

autorstwa: Kośla, Martyna | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 95] (1).

96. Przekonania religijne a poglądy polityczne według wiedzy potocznej mieszkańców powiatu nowotarskiego

autorstwa: Gyłybowa, Magdalena | ZowczakMalewska-Szałygin, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.96] (1).

97. Kontakty świata żywych ze światem zmarłych w wielowyznaniowej wspólnocie na Podolu

autorstwa: Serkowska, Danuta | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 97] (1).

98. Homo Sovieticus - Homo Religiosus konfrontacja

autorstwa: Janicka, Anka | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 98] (1).

99. Wizja końca świata i rzeczy ostatecznych apokalipsa ludowa

autorstwa: Kurowski, Karol | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 99] (1).

100. Język polski wśród Polaków zamieszkujących Puszczę Nalibocką - zanik czy odrodzenie

autorstwa: Strawińska, Małgorzata | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 100] (1).

Działa dzięki Koha