Wyniki wyszukiwania: 61. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Przedstawienia religijne w wyobraźni dzieci czyli jak diabeł razi grzechami z czarciego pilota, a anioły piją napoje energetycze

autorstwa: Mojkowska, Gabriela | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 238] (1).

2. Mistyka typu ludowego kobieca pobożność maryjna w świetle teologii feministycznej

autorstwa: Bierca, Marta | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.240] (1).

3. Śmierć nie w porę w Szurkszy i Miłkunach

autorstwa: Cichocki, Piotr | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 239] (1).

4. Zmarli versus żywi system wzajemnych relacji między rzeczywistością doczesną a eschatyczną w opinii katolików z południowo-wschodniej Polski

autorstwa: Chomicka, Ewa | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 247] (1).

5. Święty czy jeden z nas czyli jakie wyobrażenia na temat księży funkcjonują wśród mieszkańców południowo-wschodniej Polski

autorstwa: Wojciechowska, Justyna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 257] (1).

6. Osadnicy olęderscy w pamięci mieszkańców Mazowsza

autorstwa: Strzemińska, Katarzyna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 258] (1).

7. Religijność ruchu Odnowy w Duchu Świętym: "nazywano ich zakonem głupiego uśmiechu"

autorstwa: Siekierski, Konrad | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 278] (1).

8. Protestantki problem ordynacji kobiet w kościele ewangelicko-augsburskim w Polsce

autorstwa: Rotter, Małgorzata | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 283] (1).

9. Rekwizyty w religijności ludowej mieszkańców Krakun

autorstwa: Leszczyńska, Marta | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 286] (1).

10. Urzeczywistnienie wybranych norm moralnych w życiu codziennym mieszkańców Podkarpacia

autorstwa: Pietrasik, Joanna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 287] (1).

11. Formy i uwarunkowania religijności gejów w świetle Bourdieu teorii przemocy i dominacji symbolicznej

autorstwa: Orłowski, Kamil | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 288] (1).

12. Etnolog a ksiądz badania nad sposobami realizacji powołań księży z województw małopolskiego i karpackiego

autorstwa: Kubacki, Adam | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 294] (1).

13. Życie codzienne wokół kultu maryjnego w Krasnobrodzie i okolicach

autorstwa: Kruszczyńska, Zuzanna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 295] (1).

14. Dwugłosowość w myśleniu o zabytkach dziedzictwa narodowego

autorstwa: Zalewska, Joanna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 300] (1).

15. Kształtowanie wizerunku Zamku Królewskiego i Zamku Wawelskiego przez przewodnik turystyczny

autorstwa: Śmiertka, Agnieszka | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 301] (1).

16. Wizerunek nowych osadników w oczach mieszkańców wsi okolic Lubartowa i Olsztyna w porównaniu z obrazem innych grup "obcych"

autorstwa: Kaczyńska, Karolina | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 322] (1).

17. Kategoria autentyczności i jej wpływ na postrzeganie zabytków dziedzictwa narodowego

autorstwa: Kapturkiewicz, Agata | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 330] (1).

18. Przekaz wiedzy o zabytkach dziedzictwa narodowego na przykładze Zamku Królewskiego w Warszawie i Zamku Wawelskiego w Krakowie

autorstwa: Kucio, Anna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 331] (1).

19. Osobliwości świętych obrazów

autorstwa: Kempisty, Małgorzata M | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 351] (1).

20. Rola opowieści o zaświatach w wypowiedziach mieszkańców okolic Stoczka Łukowskiego

autorstwa: Karczewska, Anna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 352] (1).

Działa dzięki Koha