Wyniki wyszukiwania: 17. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Przemiany kultury muzycznej polskiej wsi od przełomu XIX/XX w. do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia południowego

autorstwa: Rutkowski, Janusz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.26] (1).

2. Rozwój zainteresowań regionem Podlasia i pogranicza podlasko-litewsko-białoruskiego w literaturze polskiej i rosyjskiej w XIX w.

autorstwa: Dziubałłon, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.27] (1).

3. Więzi w społeczności wioskowej na przykładzie wsi podlaskiej Szymki od końca XIX w. do 1964 r.

autorstwa: Sudlitz, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1964Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.28] (1).

4. Kowalstwo wiejskie we wsiach okolic Janowa k. Sokółki od końca XIX w. do chwili obecnej

autorstwa: Szacki, Piotr | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.32] (1).

5. Kontakty wsi ze światem zewnętrznym (Szczeglacin, pow. Łosice)

autorstwa: Dominowski, Juliusz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.34] (1).

6. Lokalizacja i funkcje budynków gospodarczych w zagrodzie wiejskiej na Podlasiu

autorstwa: Fabicka, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.35] (1).

7. Przyczyna zmian i zanikania obrzędów i zwyczajów okresu Bożego Narodzenia na Podlasiu we wsiach Popławy i Oleksiu

autorstwa: Filus, Janina | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1966Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.38] (1).

8. Zmiana urządzenia wnętrza domu mieszkalnego na Podlasiu Płn. Wsch. w latach 1890-1966

autorstwa: Chudzyńska, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1967Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.39] (1).

9. Organizacja pracy w rodzinie wiejskiej na Podlasiu w latach 1890-1966

autorstwa: Niedzielska, Alicja | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1966Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.40] (1).

10. Elementy tradycyjne w lecznictwie i higienie wsi współczesnej na przykładzie 3 wsi pow. Grajewo (1945-1967)

autorstwa: Klimaszewska, Magdalena | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1967Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.41] (1).

11. Różnice pomiędzy współczesną rodziną podlaską, chłopską a szlachecką, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji małżeństwa

autorstwa: Zienkiewicz, Krystyna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.55] (1).

12. Stereotypy i opinie w świadomości narodowej szlachty zagrodowej na przykł. wsi Boguty

autorstwa: Kostuch, Maria Dorota | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.59] (1).

13. Garncarstwo okolic Ciechanowca od kon. XIX w. do chwili obecnej

autorstwa: Koziorowska, Jolanta | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.68] (1).

14. Tkactwo ludowe okolic Ciechanowca

autorstwa: Jackowska, Jadwiga | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.69] (1).

15. Wpływ monasteru prawosławnego na funkcjonowanie sacrum i profanum w społeczności wiejskiej na przykładzie Grabarki

autorstwa: Benedyktowicz, Zbigniew | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.123] (1).

16. Stosunki wewnętrzne w mieszanych wyznaniowo i etnicznie społecznościach wiejskich na Podlasiu

autorstwa: Prawdzic-Gałęski, Jan Jakub | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.125] (1).

17. Tkactwo dwuosnowowe okolic Sokółki

autorstwa: Koza, Kazimiera | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.165] (1).

Działa dzięki Koha