Wyniki wyszukiwania: 78. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Kultura warszawskiego ruchu Punk

autorstwa: Lipka, Robert | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1987Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.467] (1).

2. Pożywienie tradycyjnej i współczesnej wsi okolic Ciechanowa na przykładzie Uszy Wielkiej

autorstwa: Andura, Magdalena | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1990Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.372] (1).

3. Zwyczaje i obrzędy weselne we wsi Kornica - porównanie trzech epok

autorstwa: Sobczak, Danuta | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.359] (1).

4. Wokół zagadnień tożsamości etnicznej Łemków

autorstwa: Antosik, Elżbieta | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1989Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.357] (1).

5. Białorusini i ich kultura w świadomości mieszkańców wsi białoruskich

autorstwa: Fredrych, Aleksandra | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1989Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.356] (1).

6. Miejsce karczmy w życiu wsi na przełomie XIX i XX w. na przykładzie regionu tarnowskiego

autorstwa: Filip, Elżbieta Teresa | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1989Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.354] (1).

7. Flis a sprawa polska

autorstwa: Pawilno-Pacewicz, Michał | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.349] (1).

8. Higiena i organizacja życia tradycyjnej i współczesnej wsi okolic Ciechanowca

autorstwa: Cicha, Joanna | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.348] (1).

9. Haft kolorowy w Polsce

autorstwa: Zielińska-Żukowicz, Bożena | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.14] (1).

10. Zjawisko urbanizacji

autorstwa: Kowalski, Witold | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.85] (1).

11. Społeczne aspekty mechanizacji rolnictwa oklic Ciechanowca (od końca XIX w. do współczesności)

autorstwa: Piskorz, Jerzy | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.91] (1).

12. Rybołówstwo w strukturze gospodarczej wsi nadnarwiańskiej

autorstwa: Gędziorowski, Witold | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.98] (1).

13. Aktywizacja kulturalna wsi na przykładzie wsi rzeszowskiej

autorstwa: Głowacka, Joanna | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.101] (1).

14. Rybołówstwo w strukturze społeczno-gospodarcze wsi podlaskiej

autorstwa: Siewiera, Kazimierz | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.105] (1).

15. Targi i jarmarki w Kołbielskiem i ich rola we współczesnej gospodarce chłopskiej

autorstwa: Oleszczuk, Anna Iwona | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.106] (1).

16. Modernizacja gospodarstwa domowego po II wojnie światowej na wsi rzeszowskiej

autorstwa: Bucewicz, Krystyna | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.111] (1).

17. Podział pracy w rodzinie wiejskiej

autorstwa: Sulińska, Jolanta | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.113] (1).

18. Legendy i podania z Oporowa. Wizje czasu i przestrzeni

autorstwa: Wieczorkowski, Andrzej Mariusz | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.118] (1).

19. Ziemia i zawód rolnika w strukturze zawodowej i kulturze wsi współczesnej na tle jej historii

autorstwa: Walendziak, Teresa | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.128] (1).

20. Społeczno-gospodarcze aspekty mechanizacji rolnictwa (na przykładzie wsi Haczów i Trześniów pow. brzozowskiego)

autorstwa: Osińska-Piskorz, Elżbieta | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.134] (1).

Działa dzięki Koha