Tradycja i nowoczesność wsi kapitalistycznej w przemysłowych rejonach Polski środkowej - Łódź Uniwersytet Łódzki 1979 - 248 s. 23 cm - - (Acta Universitatis Lodziensis seria I . - (Acta Universitatis Lodziensis seria I .
Społeczeństwo industrialne
Społeczność wiejska

Działa dzięki Koha