Wyniki wyszukiwania: 889. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
161. O roli domu w społeczności wiejskiej okolic Dziatłowa

autorstwa: Krzyworzeka, Paweł | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 163] (1).

162. Sennik kresowy jak interpretują swoje sny Polacy na Litwie i Białorusi

autorstwa: Kwiecień, Maria | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 164] (1).

163. Ludowa religijność mieszkańców wsi północno-wschodniej Macedonii

autorstwa: Nguyen Van, Katarzyna | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 165] (1).

164. Dzieje parafii szereszewskiej

autorstwa: Rzeplińska, Róża | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 166] (1).

165. Wizualizacja pamięci

autorstwa: Kunecki, Daniel | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 167] (1).

166. Obraz grup kontra stereotyp protestanci na Słonimszczyźnie

autorstwa: Wolińska, Magdalena | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 168] (1).

167. Partyzantka sowiecka a formacje proniemieckie w okolicach Żyrowic - ocena i analiza postaw ludzie w sytuacji wyboru

autorstwa: Siegień, Wojciech | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 169] (1).

168. O postrzeganiu miasteczka przez mieszkańców wsi od Zdzięcioła do Dziatłowa

autorstwa: Dylińska, Maria | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 170] (1).

169. Przykład ludności przesiedlonej po II wojnie światowej ze wschodnich terenów Polski w rejon dziatłowski być "przesiedleńcem"

autorstwa: Broda, Anita | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 171] (1).

170. Jak pamiętają przeszłość mieszkańcy Kozłowszczyzny i okolic periodyzacja i wartościowanie przeszłości

autorstwa: Roman, Maria | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 172] (1).

171. Obrazy przedwojennych ziemian na podstawie relacji o Pusłowskich

autorstwa: Jarymowicz, Krzysztof | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 173] (1).

172. Języki Białorusi - ich status i obszary funkcjonowania

autorstwa: Szatkowska, Katarzyna | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 174] (1).

173. Władza lokalna w ujęciu PRL

autorstwa: Jagiełło -Zawadzka, Agata | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 175] (1).

174. Szkoła w PRL-u i szkoła dziś nauczyciele o szkole lat 90-tych

autorstwa: Rosiak, Marta | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 176] (1).

175. Zajęcia i przedmioty kobiet trwanie i zmiana

autorstwa: Wróblewska, Maja | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 177] (1).

176. Polacy w oczach mieszkańców powiatu nidzickiego anty-megalomania narodowa

autorstwa: Friedrich, Łukasz | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 178] (1).

177. Postrzeganie relacji wieś - miasto w PRL przez mieszkańców popegeerowskich wsi

autorstwa: Cupriak, Aneta | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 179] (1).

178. Stosunek do pracy mieszkańców popegeerowskich wsi na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2000-2001 na obszarze woj.pomorskiego oraz Warmii i Mazur

autorstwa: Bareńska, Paulina | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 180] (1).

179. Kluby Prasy i Książki "Ruch" we wspomnieniach mieszkanców wsi popegeerowskich

autorstwa: Cieślawska, Zofia | Malewska-Szałygin, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 181] (1).

180. Miejsce martwego monastyru w życiu społeczno-obrzędowym wspólnoty lokalnej w Macedonii

autorstwa: Gawlik, Katarzyna | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 182] (1).

Działa dzięki Koha