Wyniki wyszukiwania: 889. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
61. Zasada lustra w zwyczajach i poglądach ludności okolic Węgrowa w 1998 roku z komentarzem

autorstwa: Białoborska, Renata | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 59] (1).

62. Zmodyfikowane formy tradycyjnych postów w społeczności wiejskiej i miejskiej

autorstwa: Dowjat, Iwona | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 58] (1).

63. Symbolika domu w kulturze Setu - grupy z pogranicza estońsko-rosyjskiego

autorstwa: Radkiewicz, Magdalena | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 57] (1).

64. Studium nad samoidentyfikacją w sytuacji pogranicza kulturowego autoportret Polki z Białorusi

autorstwa: Mazurek, Renata | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 56] (1).

65. Proces uczenia się oraz pierwsze praktyki muzykanckie wiejscy skrzypkowie w pierwszej połowie XX wieku

autorstwa: Zgorzelski, Piotr | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 65] (1).

66. Śmierć w tradycji i współczesności Ziemi Bytowskiej

autorstwa: Bobkowski, Bartosz | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 66] (1).

67. Rola szeptunek w życiu dzisiejszych mieszkańców Puszczy Nalibockiej współczesne znachorki czy relikt przeszłości?

autorstwa: Król, Anna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 67] (1).

68. Stosunek katolików i prawosławnych do nowych wyznań

autorstwa: Tomaszczuk, Agnieszka | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 68] (1).

69. Pojęcie sekty - interpretacja mniejszości wyznaniowych

autorstwa: Kielar, Diana | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 69] (1).

70. Aspekty życia migrantów w polskim ośrodku dla uchodźców między piekłem a rajem

autorstwa: Musiał, Maja | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 70] (1).

71. Wyobrażenia o Europie i Unii Europejskiej młodzieży z województw lubelskiego i mazowieckiego Europa - pojęcie geograficzne czy kulturowe?

autorstwa: Flera, Katarzyna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 72] (1).

72. Grupa bezdomnych mieszkająca na ulicy Mora w Ursusie

autorstwa: Perka, Adam | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 73] (1).

73. Powstawanie odmienności

autorstwa: Granada, Dominik | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 71] (1).

74. Szlachta w Puszczy Nalibockiej autostereotyp

autorstwa: Sekuła, Anna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 74] (1).

75. Stół monografia na podstawie badań w pewnej kamienicy

autorstwa: Rutkiewicz, Magdalena | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 75] (1).

76. O postrzeganiu działania Boga przez mieszkańców współczesnej wsi

autorstwa: Przyborska, Katarzyna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 76] (1).

77. Współczesne wartości i autorytety społeczności Polaków zamieszkujących Puszczę Nalibocką Polacy na wschodnim pograniczu

autorstwa: Gielecińska, Monika | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.77] (1).

78. Antropologia cmentarza w południowo-wschodniej części Estonii

autorstwa: Papierska, Aneta | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 78] (1).

79. Uczestnictwo we współczesnym ruchu rycerskim w Polsce

autorstwa: Józefowicz, Aldona | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 79] (1).

80. Zdarzenie cudowne - czym jest dla ludzi młodych, mieszkańców wsi i małych miasteczek cud na tle specyfiki religijności ludzi młodych

autorstwa: Wolff, Magdalena | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 80] (1).

Działa dzięki Koha