Wyniki wyszukiwania: 77. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Koniec świata u podlaskich protestantów

autorstwa: Rżysko, Michał | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 2] (1).

2. O współczesnej szlachcie z okolic Węgrowa

autorstwa: Sylwet, Agnieszka | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 13] (1).

3. PRL i najnowsza historia w recepcji mieszkańców okolic Węgrowa

autorstwa: Brochocki, Jan Grzegorz | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 14] (1).

4. Stosunek nowych wyznań na Białostocczyźnie do uzdrowień i ludowych uzdrowicieli szeptun - boży uzdrowiciel czy czarnoksiężnik?

autorstwa: Walczak, Dorota | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 20] (1).

5. Śladami profesora Romana Reinfussa z wizytą na Podlasiu

autorstwa: Mirek, Monika | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.21] (1).

6. Chrzest Duchem Świętym - znakiem tożsamości

autorstwa: Sałgut, Anna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 32] (1).

7. Rola Pisma Świętego w organizacji przestrzeni i w estetyce wystroju wnętrza u protestantów województwa podlaskiego

autorstwa: Góralska, Dominika | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 23] (1).

8. Zasada lustra w zwyczajach i poglądach ludności okolic Węgrowa w 1998 roku z komentarzem

autorstwa: Białoborska, Renata | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 59] (1).

9. Stosunek katolików i prawosławnych do nowych wyznań

autorstwa: Tomaszczuk, Agnieszka | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 68] (1).

10. Pojęcie sekty - interpretacja mniejszości wyznaniowych

autorstwa: Kielar, Diana | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 69] (1).

11. Stereotyp Tatara w świadomości współczesnych Polaków na podstawie badań w rejonie sokólskim

autorstwa: Ciaszkiewicz-Maniewska, Anna | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 136] (1).

12. Idea rajskiej wspólnoty w wyobrażeniach podlaskich protestantów

autorstwa: Berger-Jankowska, Małgorzata | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 192] (1).

13. Allosemityzm podlaskich grup protestanckich:"Zakon przeminął - Żyd nie zginął"

autorstwa: Ancukiewicz, Aleksandra | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 197] (1).

14. Interpretacja roli pastora przez protestantów na Podlasiu między autorytetem a wspólnotą

autorstwa: Roman, Anna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 200] (1).

15. Wizja współczesnego świata protestantów z Podlasia człowiek kreator a Bóg stwórca

autorstwa: Moszczyńska, Małgorzata | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 205] (1).

16. Opowieści o doświadczeniach religijnych w grupach protestanckich Podlasia świadectwo - od doświadczenia do formy

autorstwa: Dzięgiel, Agata | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 212] (1).

17. Portret katolika wśród protestantów na Podlasiu katolik - poganin czy chrześcijanin

autorstwa: Borowik, Paweł | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszaw 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 214] (1).

18. Rozważania na temat uzdrowienia wśród współczesnych protestantów z Podlasia wyleczenie, nawrócenie czy nowonarodzenie ?

autorstwa: Sochacka, Magdalena | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 223] (1).

19. Dziecko w rodzinach protestanckich okolic Hajnówki: "oddzieleni od świata"

autorstwa: Kowalska, Małgorzata | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 267] (1).

20. Upadłe anioły interpretacja wyobrażeń diabła u współczesnych protestantów na Podlasiu

autorstwa: Ustrzycka, Monika | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 268] (1).

Działa dzięki Koha