Wyniki wyszukiwania: 55. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Życie i twórczość Dominiki Bujnowskiej

autorstwa: Tarasiuk, Renata | Kunczyńska-Iracka, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1992Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.411] (1).

2. Drobna szlachta w parafii Korytnica - trwałość osadnictwa i świadomość historyczna

autorstwa: Romanowska, Katarzyna | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1991Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.397] (1).

3. Świadomość historyczna mieszkańców Kostomłotów - niestabilność i wspólnota

autorstwa: Wiśniewska, Jolanta Agata | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1990Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.389] (1).

4. Układ osadniczy wsi z pomiary włócznej i jego współczesne uwarunkowania gosodarczo-społeczne na przykładzie wsi Racewo

autorstwa: Wiesiołek, Zofia F | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1990Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.373] (1).

5. Typy zdobień współczesnego budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego z okolic Łukowa, Radzynia...

autorstwa: Tylicka, Barbara | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.358] (1).

6. Higiena i organizacja życia tradycyjnej i współczesnej wsi okolic Ciechanowca

autorstwa: Cicha, Joanna | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.348] (1).

7. Produkcja garncarska na tle przemian społ. gosp. ośrodka garncarskiego w Siemiatyczach (XVI-XX w.)

autorstwa: Markowski, Roman.

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.23] (1).

8. Przemiany kultury muzycznej polskiej wsi od przełomu XIX/XX w. do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia południowego

autorstwa: Rutkowski, Janusz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.26] (1).

9. Rozwój zainteresowań regionem Podlasia i pogranicza podlasko-litewsko-białoruskiego w literaturze polskiej i rosyjskiej w XIX w.

autorstwa: Dziubałłon, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.27] (1).

10. Więzi w społeczności wioskowej na przykładzie wsi podlaskiej Szymki od końca XIX w. do 1964 r.

autorstwa: Sudlitz, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1964Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.28] (1).

11. Kowalstwo wiejskie we wsiach okolic Janowa k. Sokółki od końca XIX w. do chwili obecnej

autorstwa: Szacki, Piotr | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.32] (1).

12. Kontakty wsi ze światem zewnętrznym (Szczeglacin, pow. Łosice)

autorstwa: Dominowski, Juliusz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.34] (1).

13. Lokalizacja i funkcje budynków gospodarczych w zagrodzie wiejskiej na Podlasiu

autorstwa: Fabicka, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.35] (1).

14. Sytuacja społeczna kobiety wiejskiej na Podlasiu na przykładzie 2 wsi: Mogielnicy i Szczeglacina, pow. Łosice, woj. warszawskie, w latach 1918-1965

autorstwa: Pogorzelska, Alicja.

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.37] (1).

15. Przyczyna zmian i zanikania obrzędów i zwyczajów okresu Bożego Narodzenia na Podlasiu we wsiach Popławy i Oleksiu

autorstwa: Filus, Janina | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1966Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.38] (1).

16. Zmiana urządzenia wnętrza domu mieszkalnego na Podlasiu Płn. Wsch. w latach 1890-1966

autorstwa: Chudzyńska, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1967Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.39] (1).

17. Organizacja pracy w rodzinie wiejskiej na Podlasiu w latach 1890-1966

autorstwa: Niedzielska, Alicja | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1966Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.40] (1).

18. Elementy tradycyjne w lecznictwie i higienie wsi współczesnej na przykładzie 3 wsi pow. Grajewo (1945-1967)

autorstwa: Klimaszewska, Magdalena | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1967Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.41] (1).

19. Różnice pomiędzy współczesną rodziną podlaską, chłopską a szlachecką, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji małżeństwa

autorstwa: Zienkiewicz, Krystyna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.55] (1).

20. Rybołówstwo jako jedno z zajęć zawodowych mieszkańców Drohiczyna nad Bugiem

autorstwa: Dobrzański, Jerzy.

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.58] (1).

Działa dzięki Koha