Wyniki wyszukiwania: 55. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
21. Stereotypy i opinie w świadomości narodowej szlachty zagrodowej na przykł. wsi Boguty

autorstwa: Kostuch, Maria Dorota | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.59] (1).

22. Garncarstwo okolic Ciechanowca od kon. XIX w. do chwili obecnej

autorstwa: Koziorowska, Jolanta | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.68] (1).

23. Tkactwo ludowe okolic Ciechanowca

autorstwa: Jackowska, Jadwiga | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.69] (1).

24. Tradycyjne sposoby współdziałania gospodarczego i pracy na rzecz wspólnego dobra w gromadzie, Korytnica, pow. Węgrów

autorstwa: Wiśniewska, Elżbieta.

Wydawca: ; 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.83] (1).

25. Tradycje współdziałania i prace na rzecz wspólnego dobra w Ciechanowcu, pow. Siemiatycze

autorstwa: Urgacz, Barbara | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.86] (1).

26. Społeczne aspekty mechanizacji rolnictwa oklic Ciechanowca (od końca XIX w. do współczesności)

autorstwa: Piskorz, Jerzy | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.91] (1).

27. Rybołówstwo w strukturze społeczno-gospodarcze wsi podlaskiej

autorstwa: Siewiera, Kazimierz | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.105] (1).

28. Wpływ monasteru prawosławnego na funkcjonowanie sacrum i profanum w społeczności wiejskiej na przykładzie Grabarki

autorstwa: Benedyktowicz, Zbigniew | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.123] (1).

29. Stosunki wewnętrzne w mieszanych wyznaniowo i etnicznie społecznościach wiejskich na Podlasiu

autorstwa: Prawdzic-Gałęski, Jan Jakub | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.125] (1).

30. Poglądy na wychowanie dzieci we wsiach pow. węgrowskiego Korytnicy Jaczewie

autorstwa: Krasicka, Grażyna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.130] (1).

31. Zabudowania i sprzęt do przechowywania zbóż w ok. Ciechanowca od pocz. XIX w. do chwili obecnej

autorstwa: Dowlaszewicz, Wanda | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.152] (1).

32. Przemiany społeczno-kulturowe wsi podmiejskiej. Studium wsi Przytoka, gmina Kałuszyn, woj. Siedleckie

autorstwa: Stasinowski, Marek | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1975Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.160] (1).

33. Tradycyjna wiedza ludowa i wierzenia związane z rolnictwem na przykł. wsi podlaskiej.

autorstwa: Bartelska-Baranowska, Agnieszka | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.162] (1).

34. Pszczelarstwo w gospodarce chłopskiej na Podlasiu w XX w. (na przykł. 2 wsi z pow. Siemiatyckiego i Bielska Podlaskiego)

autorstwa: Jaworska, Elżbieta | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.163] (1).

35. Tkactwo dwuosnowowe okolic Sokółki

autorstwa: Koza, Kazimiera | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.165] (1).

36. Mit o pochodzeniu wspólnoty i jego znaczenie (na przykładzie kilku wsi szlacheckich i chłopskich z okolic Białej Podlaskiej)

autorstwa: Dużyńska, Magdalena | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1984Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.274] (1).

37. Twórczość rzeźbiarska Jana Markowskiego na tle dawnych i współczesnych zjawisk rzeźbiarskich Ciechanowca i okolic

autorstwa: Mironiuk, Alicja | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1986Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.288] (1).

38. Ośrodek garncarski w Czarnej Wsi Kościelnej woj. białostockie

autorstwa: Małyszko, Stanisław | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1986Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.292] (1).

39. Przenosiny w weselu podlaskim i kurpiowskim

autorstwa: Urbanowicz, Irena | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1987Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.317] (1).

40. Pszczelarstwo w południowej części województwa podlaskiego

autorstwa: Weigl, Martyna | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.538] (1).

Działa dzięki Koha