Wyniki wyszukiwania: 1010. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
181. Elementy teatru ludowego w obrzędowości świąt Bożego Narodzenia wsi okolic Pułtuska i Wyszkowa w XIX i XX w.

autorstwa: Ogrodzka, Barbara | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1957Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.6] (1).

182. Budownictwo gospodarskie i warunki jego rozwoju we wsi Łyse na Kurpiowszczyźnie

autorstwa: Piłat, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.7] (1).

183. Zmiany w urządzeniu domu chłopskiego we wsi Obryte pow. Pułtusk od lat 70-tych ob. wieku do chwili obecnej

autorstwa: Chrzanowska, Zofia | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1961Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.8] (1).

184. Geneza i rozwój tradycyjnych form zdobnictwa w drzewie na terenie Puszczy Zielonej

autorstwa: Błaszczyk-Olędzka, Halina | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.9] (1).

185. Rybołówstwo rzeczne okolic W-wy od końca XIX w. do chwili obecnej

autorstwa: Litwińska-Fafius, Jadwiga | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.10] (1).

186. Omówienie i charakterystyka zbiorów z Nowej Gwinei znajdujących się w Muzeum Kultury Ludowej

autorstwa: Czerniewska, Krystyna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.11] (1).

187. Drogi rozwoju mieszkalnego budownictwa kurpiowskiego na przykładzie osady Kadzidło

autorstwa: Szelągowska-Widowska, Jadwiga | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.12] (1).

188. Haft biały w polskim ubiorze ludowym na podstawie niektórych zbiorów muzealnych

autorstwa: Bielawa, Alina.

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.13] (1).

189. Haft kolorowy w Polsce

autorstwa: Zielińska-Żukowicz, Bożena | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.14] (1).

190. Ozdoby metalowe w polskim ubiorze ludowym na przełomie XIX/XX wieku, na podstawie niektórych zbiorów muzealnych

autorstwa: Mentzel-Bryjowa, Tamara.

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.15] (1).

191. Materiały do ludowego budownictwa z terenu Zielonej Puszczy Kurpiowskiej

autorstwa: Pokropek, Marian.

Wydawca: ; 1956Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.16] (1).

192. Elementy zdobnicze w architekturze drewnianej Puszczy Zielonej

autorstwa: Cywińska, Izabela.

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.17] (1).

193. Budownictwo ludowe wsi Dąbrowa w pow. myszkowskim w latach 1870-1956

autorstwa: Jaworski, Eugeniusz.

Wydawca: ; 1956Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.18] (1).

194. Wybrane zagadnienia kultury baskijskiej

autorstwa: Grabowski, Marek | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.19] (1).

195. Fotografia jako źródło

autorstwa: Panufnik, Alina.

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.20] (1).

196. Kultura wnętrza domu chłopskiego na przykł. wsi Porzędzie

autorstwa: Egiert-Bonikowska, Anna.

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.21] (1).

197. Ewolucja rodziny matrialchalnej w Minangkabon na Sumatrze (koniec XIX w., początek XX w.)

autorstwa: Szynkiewicz, Sławoj | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1961Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.22] (1).

198. Produkcja garncarska na tle przemian społ. gosp. ośrodka garncarskiego w Siemiatyczach (XVI-XX w.)

autorstwa: Markowski, Roman.

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.23] (1).

199. Z problematyki łuku Efektywność działania wytworu kultury materialnej a jego funkcja społeczna

autorstwa: Burchard, Przemysław | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1964Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.24] (1).

200. Pożywienie ludności wiejskiej na Polesiu od I wojny światowej do chwili obecnej

autorstwa: Wysocka, Maria.

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.25] (1).

Działa dzięki Koha