Wyniki wyszukiwania: 1010. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
41. Rodzić po ludzku - antropologiczny szkic o narodzinach

autorstwa: Sarnecka, joanna | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.484] (1).

42. Papież chodzi po Podhalu

autorstwa: Prosińska, Magdalena | Wasilewski, Jerzy Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.483] (1).

43. Między re-kreacją a rekreacją. Antropologia pieszej pielgrzymki do Częstochowy

autorstwa: Kalinowski, Paweł | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.452] (1).

44. Symbole Szkocji i ich związek z tożsamością narodową Szkotów

autorstwa: Klosse, Dagmara | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.479] (1).

45. Eksport rewolucji islamskiej - idee i realizacja Rzecz o irańskiej działalności edukacyjnej skierowanej do cudzoziemców

autorstwa: Strachota, Krzysztof | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.474] (1).

46. Talinn i jego wyobrażenia na mapach umysłowych uczniów tallińskich szkół średnich

autorstwa: Górska, Dorota | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.473] (1).

47. Studium społeczności Ziemi Węgorzewskiej na podstawie badań terenowych w latach 1997-8

autorstwa: Kwiatkowski, Michał | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.472] (1).

48. Bycie ku śmierci w kulturze monastycznej. Współczesny dyskurs o starożytnych anachoretach

autorstwa: Kowalska, Tamara | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.471] (1).

49. "Dar czy łapówka?" Analiza rozmów z lekarzami

autorstwa: Gromek, Olga | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.470] (1).

50. Dziewczyny z Szymanowa. Obraz Szymanowa w relacjach wychowanek

autorstwa: Korybut-Daszkiewicz, Anna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.469] (1).

51. Współczesny nurt pogański na Litwie - jedna z form odrodzenia narodowego

autorstwa: Smyrski, Łukasz | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.468] (1).

52. Kultura warszawskiego ruchu Punk

autorstwa: Lipka, Robert | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1987Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.467] (1).

53. Mowa witryn O zmianie wyglądu witryn sklepowych na ulicy Nowy Świat w Warszawie

autorstwa: Trojan, Lubomira | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.466] (1).

54. Kto, co i komu zawdzięcza w republice SACHA - procesy dekolonizacyjne we współczesnej Jakucji

autorstwa: Trzciński, Paweł | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.465] (1).

55. Łowca współczesny Obraz mężczyzny lat dziewięćdziesiątych w wybranych polskich czasopismach

autorstwa: Sadowska, Aleksandra Dagmara | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.464] (1).

56. Rzecz o "Starej pannie"

autorstwa: Hryciuk, Renata Ewa | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.463] (1).

57. Obraz późnośredniowiecznej religijności ludowej w kazaniach Stanisława ze Skalbmierza

autorstwa: Olszewski, Mikołaj | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.462] (1).

58. Jachting - Współczesne wierzenia i przesądy

autorstwa: Chrostowska, Joanna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.461] (1).

59. Interpretacja postaw wobec sacrum w świętej przestrzeni monasteru (na przykładzie monasterów macedońskich)

autorstwa: Pokropek, Agnieszka | Wasilewski, Jerzy Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.460] (1).

60. Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie

autorstwa: Straczuk, Justyna | ZadrożyńskaSmułkowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.459] (1).

Działa dzięki Koha