Wyniki wyszukiwania: 92. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Mazurskie meble ludowe XIX i XX w.

autorstwa: Jaglarska-Janik, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1978Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.206] (1).

2. Zwyczaje pogrzebowe w pow. kartuskim i kościerskim w woj. gdańskim w końcu XIX w. i na pocz. XX w.

autorstwa: Maniszewski, Kazimierz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1962Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.1] (1).

3. Problem totemizmu w ujęciu radzieckiej szkoły etnograficznej

autorstwa: Kohutnicki, Bohdan | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1962Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.2] (1).

4. Iłżecka ceramiczna plastyka figuralna

autorstwa: Keller, Magdalena | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1962Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.3] (1).

5. Przemiany w technikach uprawy i narzędziach rolniczych wsi kurpiowskiej Pianki na przestrzeni XIX i XX w.

autorstwa: Ratyński, Roch | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.4] (1).

6. Tkactwo ludowe we wsi Porządzie od kon. XIX-XX w.

autorstwa: Jaworska-Damrosz, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1957Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.5] (1).

7. Elementy teatru ludowego w obrzędowości świąt Bożego Narodzenia wsi okolic Pułtuska i Wyszkowa w XIX i XX w.

autorstwa: Ogrodzka, Barbara | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1957Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.6] (1).

8. Budownictwo gospodarskie i warunki jego rozwoju we wsi Łyse na Kurpiowszczyźnie

autorstwa: Piłat, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.7] (1).

9. Zmiany w urządzeniu domu chłopskiego we wsi Obryte pow. Pułtusk od lat 70-tych ob. wieku do chwili obecnej

autorstwa: Chrzanowska, Zofia | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1961Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.8] (1).

10. Geneza i rozwój tradycyjnych form zdobnictwa w drzewie na terenie Puszczy Zielonej

autorstwa: Błaszczyk-Olędzka, Halina | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.9] (1).

11. Rybołówstwo rzeczne okolic W-wy od końca XIX w. do chwili obecnej

autorstwa: Litwińska-Fafius, Jadwiga | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.10] (1).

12. Omówienie i charakterystyka zbiorów z Nowej Gwinei znajdujących się w Muzeum Kultury Ludowej

autorstwa: Czerniewska, Krystyna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.11] (1).

13. Drogi rozwoju mieszkalnego budownictwa kurpiowskiego na przykładzie osady Kadzidło

autorstwa: Szelągowska-Widowska, Jadwiga | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.12] (1).

14. Wybrane zagadnienia kultury baskijskiej

autorstwa: Grabowski, Marek | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.19] (1).

15. Ewolucja rodziny matrialchalnej w Minangkabon na Sumatrze (koniec XIX w., początek XX w.)

autorstwa: Szynkiewicz, Sławoj | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1961Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.22] (1).

16. Z problematyki łuku Efektywność działania wytworu kultury materialnej a jego funkcja społeczna

autorstwa: Burchard, Przemysław | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1964Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.24] (1).

17. Przemiany kultury muzycznej polskiej wsi od przełomu XIX/XX w. do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia południowego

autorstwa: Rutkowski, Janusz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.26] (1).

18. Rozwój zainteresowań regionem Podlasia i pogranicza podlasko-litewsko-białoruskiego w literaturze polskiej i rosyjskiej w XIX w.

autorstwa: Dziubałłon, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.27] (1).

19. Więzi w społeczności wioskowej na przykładzie wsi podlaskiej Szymki od końca XIX w. do 1964 r.

autorstwa: Sudlitz, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1964Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.28] (1).

20. Znaczenie rzeki i terenów nadwodnych w kulturze i gospodarce nadbiebrzańskiej wsi Burzyn

autorstwa: Chojnacki, Krzysztof | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.29] (1).

Działa dzięki Koha