Wyniki wyszukiwania: 26. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Bzij, zabzij, ja honorem ręce Bójki w kulturze wiejskiej na przykładzie Kurpiowszczyzny

autorstwa: Perzanowski, Andrzej | Wasilewski, Jerzy Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; 1993Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.420] (1).

2. Współczesny haft Puszczy Białej

autorstwa: Jasionowska, Justyna | Kunczyńska-Iracka, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.352] (1).

3. Przemiany w technikach uprawy i narzędziach rolniczych wsi kurpiowskiej Pianki na przestrzeni XIX i XX w.

autorstwa: Ratyński, Roch | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.4] (1).

4. Budownictwo gospodarskie i warunki jego rozwoju we wsi Łyse na Kurpiowszczyźnie

autorstwa: Piłat, Maria | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.7] (1).

5. Geneza i rozwój tradycyjnych form zdobnictwa w drzewie na terenie Puszczy Zielonej

autorstwa: Błaszczyk-Olędzka, Halina | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.9] (1).

6. Drogi rozwoju mieszkalnego budownictwa kurpiowskiego na przykładzie osady Kadzidło

autorstwa: Szelągowska-Widowska, Jadwiga | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1955Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.12] (1).

7. Materiały do ludowego budownictwa z terenu Zielonej Puszczy Kurpiowskiej

autorstwa: Pokropek, Marian.

Wydawca: ; 1956Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.16] (1).

8. Elementy zdobnicze w architekturze drewnianej Puszczy Zielonej

autorstwa: Cywińska, Izabela.

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.17] (1).

9. Niektóre przemiany w kulturze materialnej i postawach mieszkańców wsi Goworki pow. Ostrołęka pod wpływem zatrudnienia pozarolniczego

autorstwa: Drozd, Mirosława.

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.54] (1).

10. Współczesne pożywienie wsi kurpiowskiej na przykładzie wsi Kadzidło

autorstwa: Lubowiecka, Ewa | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.63] (1).

11. Współczesne upodobania estetyczne ludności kurpiowszczyzny na podstawie analizy wystroju wnętrza domu mieszkalnego

autorstwa: Hilczer, Jadwiga | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.64] (1).

12. Wpływ organu władzy państwowej na kształtowanie się rolnictwa jako elementu tradycyjnej kultury wsi. GRN Zabrodzie, wieś Łęg Przedmiejski

autorstwa: Wortman, Ryszard.

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.90] (1).

13. Wpływ struktury zawodowej na budownictwo mieszkalne i przeobrażenia wnętrz mieszkalnych na terenie wsi Wolkowe [Kurpie]

autorstwa: Kielak, Bernard | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.122] (1).

14. Formy współpracy gospodarczej między wsiami płn. wsch. Mazowsza i ich społeczne uwarunkowanie. Wychodźstwo sezonowe na wsi kurpiowskiej.

autorstwa: Sadkowski, Tadeusz.

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.132] (1).

15. Przemiany kultury puszczańskiej wsi Mąkosy Stare

autorstwa: Sochalska, Grażyna | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1978Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.207] (1).

16. Tradycyjne rzemiosło wiejskie w kurpiowskiej Puszczy Białej

autorstwa: Kuźnieców, Janusz | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1984Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.280] (1).

17. Kategorie ubioru ludowego i jego przemiany na terenie wsi Puszczy Białej

autorstwa: Janczewski, Marek | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1984Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.281] (1).

18. Przenosiny w weselu podlaskim i kurpiowskim

autorstwa: Urbanowicz, Irena | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1987Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.317] (1).

19. Szlachta kurpiowska - mit i rzeczywistość

autorstwa: Raszkiewicz, Urszula | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1987Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.327] (1).

20. Wieś i region w świadomości mieszkańców Pogórza Krośnieńskiego i Kurpiowskiej Puszczy Zielonej

autorstwa: Samsel, Maria | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.339] (1).

Działa dzięki Koha