Wyniki wyszukiwania: 25. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Współczesny pasiak opoczyński

autorstwa: Lechowska, Anna | Kunczyńska-Iracka, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1993Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.414] (1).

2. Życie i twórczość Dominiki Bujnowskiej

autorstwa: Tarasiuk, Renata | Kunczyńska-Iracka, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1992Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.411] (1).

3. Krystyna Szczepanowska-Miklaszewska: życie: działalność: twórczość

autorstwa: Jarosławska, Joanna | Kunczyńska-Iracka, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1992Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.410] (1).

4. Socrealizm w polskiej sztuce ludowej (na przykładzie rzeźby, malarstwa i wycinanki)

autorstwa: Tauszyński, Tomasz | Kunczyńska-Iracka, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1991Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.391] (1).

5. Tkanina meksykańska o nazwie rebozo. Chilapa (Guerrero) jako ośrodek produkcji reboza

autorstwa: Bąbik, Beata | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1990Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.375] (1).

6. Biżuteria w polskim stroju ludowym na przełomie XIX i XX w.

autorstwa: Brzezińska, Katarzyna | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1989Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.369] (1).

7. Monogafia Romana Śledzia

autorstwa: Latoszek, Mirosława | Kunczyńska-Iracka, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1989Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.368] (1).

8. Stanisław Zagajewski. Praca monograficzna

autorstwa: Robak, Teresa | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.351] (1).

9. Ludowe obrazy na szkle na Węgrzech

autorstwa: Engelmayer, Akos | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.66] (1).

10. Garncarstwo okolic Ciechanowca od kon. XIX w. do chwili obecnej

autorstwa: Koziorowska, Jolanta | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.68] (1).

11. Tkactwo we wsi Wężyczyn pow. Mińsk Maz.

autorstwa: Tkaczyk, Genowefa | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.72] (1).

12. Stosunek współczesnego twórcy ludowego do jego działalności o charakterze artystycznym

autorstwa: Bałabanow, Krystyna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.79] (1).

13. Łukowski ośrodek rzeźby ludowej w drewnie na tle współczesnej sztuki ludowej

autorstwa: Rejmer, Maksymilian Dawid | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.521] (1).

14. Szopka krakowska

autorstwa: Datko, Janina | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1974Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.140] (1).

15. Percepcja sztuki ludowej przez ludność wiejską na przykładzie wsi Antoniówka Wilczkowska

autorstwa: Olizar, Teresa | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1974Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.168] (1).

16. Obraz współczesnego artysty ludowego na podstawie konkursowych pamiętników twórców ludowych i próba jego konfrontacji z wizerunkiem artysty wijskiego XIX w.

autorstwa: Roguska, Grażyna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1977Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.185] (1).

17. Wpływ zmian społecznych na kształtowanie się tematyki współczesnej rzeźby ludowej

autorstwa: Sapińska, Alicja | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1977Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.188] (1).

18. Kontynuacja twórczości ludowej w projektanckich zespołach tkackich

autorstwa: Cieślak-Semeniuk, Ewa | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1980Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.235] (1).

19. Sztuka Zalipia

autorstwa: Jackowska, Aleksandra | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1982Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.252] (1).

20. Ceramiczna plastyka figuralna w Chałupkach

autorstwa: Cetera, Jerzy | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1985Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.284] (1).

Działa dzięki Koha