Wyniki wyszukiwania: 95. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Ziemia sejneńska pod względem etnograficznym

autorstwa: Pokropek, Marian.

Wydawca: ; Warszawa Białostockie Towarzystwo Naukowe 1975Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10388] (1).

2. Oskary Kolberga. Katalog nagrody im. Oskara Kolberga

autorstwa: | Pokropek, Marian [red.].

Wydawca: ; Warszawa Mazowieckie Towarzystwo Kultury 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 8810] (2).

3. Spored'ena monografija na makedonskoto selo Jablanica i polskite sela Pjentki i Twarogi tom 2 : narodna architektura

autorstwa: POKROPEK, Marjan | STRONCZEK, Tomasz [] | Strączek, Tomasz [] | Pokropek, Marian [].

Wydawca: Katedra po Etnologija i Kulturolożka Antropologija ; Skopje Institut za Folklor "Marko Cepenkov" 1992Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11838] (1).

4. Budownictwo ludowe w Polsce

autorstwa: POKROPEK, Marian.

Wydawca: ; Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 7534] (5).

5. Pisanki - kraszanki - oklejanki malowane jajka w zwyczajach i obrzędach. Zdobnictwo- atryzm.Katalog wystaw

autorstwa: | Pokropek, Marian [red.] | Belica, Aleksandra [współaut.].

Wydawca: Muzeum Sztuki Ludowej ; Warszawa Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 13011] (1).

6. Bug - rzeka która łączy dzieje rolnictwa Pobuża

autorstwa: KOKOWSKI, Andrzej | POKROPEK, Marian [].

Wydawca: Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku ; Chełm Muzeum Chełmskie 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 13230] (1).

7. Sztuka ludowa w Polsce

autorstwa: | Fryś-Pietraszkowa, Ewa [] | Kunczyńska- Iracka,, Anna [] | Pokropek, Marian [].

Wydawca: ; Warszawa Arkady 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.= 6989] (2).

8. Suwalszczyzna świat pogranicza

autorstwa: POKROPEK, Marian | Żulpa, Adam [red.] | Snarski, Krzysztof [red.].

Wydawca: ; Suwałki Muzeum Okręgowe w Suwałkach 2009Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.= 15167] (2).

9. Ludowe tradycje Suwalszczyzny

autorstwa: POKROPEK, Marian | Juzala-Deprati, Gustaw [aneks] | Kuczek, Piotr [red.] | Nalaskowski, Mirosław [red.] | Snarski, Krzysztof [red.].

Wydawca: ; Suwałki Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach 2010Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15538] (1).

10. Materiały do historii budownictwa ludowego z terenu kurpiowskiej Puszczy Zielonej

autorstwa: | Pokropek, Marian [].

Wydawca: ; Warszawa Instytut Kultury Materialnej PAN 1962Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 3171] (1).

11. Wędrówki po Puszczy Białej

autorstwa: | Pokropek, Marian [red.nauk.].

Wydawca: ; Pułtusk Muzeum Regionalne w Pułtusku 2014Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16872] (1).

12. Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej tom 2

autorstwa: | Jaskanis, Jan [red.] | Pokropek, Marian [współaut.] | Iwaniec, Eugeniusz [współaut.].

Wydawca: ; Warszawa Białostockie Towarzystwo Naukowe 1975Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16956] (1).

13. Zbójna i okolice w starej fotografii

autorstwa: Pokropek, Marian.

Wydawca: ; Zbójna Gmina Zbójna 2014Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16936] (1).

14. Śladami profesora Romana Reinfussa z wizytą na Podlasiu

autorstwa: Mirek, Monika | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.21] (1).

15. Rola Pisma Świętego w organizacji przestrzeni i w estetyce wystroju wnętrza u protestantów województwa podlaskiego

autorstwa: Góralska, Dominika | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 23] (1).

16. O obrzędowości pogrzebowej Polaków na Wileńszczyźnie sztuka dobrego umierania

autorstwa: Mossakowska, Monika | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 102] (1).

17. Obraz zegara w świadomości społeczności wiejskiej wczoraj i dziś

autorstwa: Ograbek, Ewelina | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.118] (1).

18. Zmiana funkcji użytkowej wozów gospodarczych na wsi polskiej z funkcji transportowo-komunikacyjnej na rzecz funkcji zastępczych, m.in. funkcji dekoracyjnej

autorstwa: Zandon, Mariusz A | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 128] (1).

19. Pożywienie ludności wiejskiej w okolicach Kolbuszowej

autorstwa: Bartosiak, Anna | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 219] (1).

20. Wesele w regionie kolbuszowskim- wpływy tradycji i współczesności

autorstwa: Stokowska, Katarzyna | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 228] (1).

Działa dzięki Koha