Wyniki wyszukiwania: 213. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Etnologia : wybór tekstów

autorstwa: | Sokolewicz, Zofia [red.].

Wydawca: ; Warszawa Państw.Wyd.Nauk. 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.= 3128] (10).

2. Between tradition and postmodernity Polish ethnography at the turn of the millenium

autorstwa: | Mróz, Lech [ed.] | Sokolewicz, Zofia [ed.].

Wydawca: Wydawnictwo DiG ; Warszawa Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the University of Warsaw 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11936] (2).

3. Mitologia Czarnej Afryki

autorstwa: SOKOLEWICZ, Zofia.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1986Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.=9684] (5).

4. Wstęp do etnografii Afryki / Zofia Szyfelbejn-Sokolewicz.

autorstwa: Sokolewicz, Zofia, (1932- ).

Wydawca: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 5759] (5).

5. Wprowadzenie do etnologii / Zofia Sokolewicz.

autorstwa: Sokolewicz, Zofia, (1932- ).

Wydawca: Warszawa : Państ. Wydawn. Naukowe, 1974Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 4013] (5).

6. Plon, obrzęd i widowisko : próba etnologicznego ujęcia obrzędów i zwyczajów rolniczych / Zofia Szyfelbejn-Sokolewicz ; Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

autorstwa: Sokolewicz, Zofia, (1932- ).

Wydawca: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1967Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 5858] (4).

7. Tradycyjne zajęcia gospodarcze ludów Afryki / Zofai Szyfelbejn-Sokolewicz ; Uniwrsytet Warszawski.

autorstwa: Sokolewicz, Zofia, (1932- ) | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [pbl.].

Wydawca: [Warszawa] : Wydawnictwa UW, 1963Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 2499] (3).

8. Polsko-muzułmańskie małżeństwa mieszane analiza czynników wpływających dezintegrująco na związki heterogeniczne

autorstwa: Rzepecka, Anna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.10] (1).

9. PRL i najnowsza historia w recepcji mieszkańców okolic Węgrowa

autorstwa: Brochocki, Jan Grzegorz | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 14] (1).

10. Stosunek nowych wyznań na Białostocczyźnie do uzdrowień i ludowych uzdrowicieli szeptun - boży uzdrowiciel czy czarnoksiężnik?

autorstwa: Walczak, Dorota | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 20] (1).

11. Stopień adaptacji imigrantów z Sudanu w Polsce

autorstwa: Brochocka - Kowalczuk, Monika | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 35] (1).

12. Adaptacja kobiet z Afryki w Polsce

autorstwa: Zawadzka, Urszula | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.37] (1).

13. Rzecz o wybranych aspektach religijności mieszkańców pogranicza estońsko-rosyjskiego Nieba i piekła ludzi z Setomaa

autorstwa: Siara, Bernadetta | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 40] (1).

14. Wyobrażenia o Europie i Unii Europejskiej młodzieży z województw lubelskiego i mazowieckiego Europa - pojęcie geograficzne czy kulturowe?

autorstwa: Flera, Katarzyna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 72] (1).

15. Szlachta w Puszczy Nalibockiej autostereotyp

autorstwa: Sekuła, Anna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 74] (1).

16. Uczestnictwo we współczesnym ruchu rycerskim w Polsce

autorstwa: Józefowicz, Aldona | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 79] (1).

17. Śluby w północnej dzielnicy Marsylii

autorstwa: Lewandowska, Joanna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.518] (1).

18. Marokańscy święci - próba ujęcia etnograficznego

autorstwa: Zydel, robert | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: m.507] (1).

19. Supermarket, hipermarket i promenada handlowa Próba opisu zachowań konsumpcyjnych w nowych przestrzeniach handlowych

autorstwa: Mackiewicz, Aldona | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.513] (1).

20. Młodzi pracownicy systemu zmakdonaldyzowanego

autorstwa: Smolorz, Katarzyna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.502] (1).

Działa dzięki Koha