Wyniki wyszukiwania: 11. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Postawy działaczy ruchu kaszubskiego wobec własnej kultury i tożsamości

autorstwa: Komosa, Marcin | Waszczyńska, Katarzyna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 388] (1).

2. Rodzina kaszubska jako forum kulturowego dialogu pokoleń

autorstwa: Marjańska, Aleksandra | Perzanowski, Andrzej [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 401] (1).

3. Postawy Kaszubów z okolic Chmielna wobec Niemców oraz niemieckiego dziedzictwa na Kaszubach

autorstwa: Glińska, Dagmara | Waszczyńska, Katarzyna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 425] (1).

4. Europa małych narodów międzynarodowa współpraca Kaszubów z innymi grupami etnicznymi na przykładzie współpracy z Fryzami

autorstwa: Konarowska, Hanna | Smyrski, Łukasz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 432] (1).

5. Asymilacja czy adaptacja? nie-Kaszubi w Chmielnie i okolicach

autorstwa: Marcinkowski, Piotr | Waszczyńska, Katarzyna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.438] (1).

6. Społeczność parafialna lokalnego ośrodka patniczego w tworzeniu kultu na przykładzie kaszubskich sanktuariów maryjnych w Sianowie i Swarzewie

autorstwa: Wiciejewska, ewa | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.487] (1).

7. Zwyczaje pogrzebowe w pow. kartuskim i kościerskim w woj. gdańskim w końcu XIX w. i na pocz. XX w.

autorstwa: Maniszewski, Kazimierz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1962Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.1] (1).

8. Medycyna ludowa na terenie Kaszub Północnych

autorstwa: Beca, Barbara | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1978Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.194] (1).

9. Magia wody w folklorze kaszubskim

autorstwa: MUCHYŃSKA, Monika | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.683] (1).

10. "Kaszubi nie gęsi też swój język mają" nauczanie języka regionalnego w zunifikowanym systemie nauczania

autorstwa: ŻYCHLIŃSKA, Aleksandra | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.785] (1).

11. Kaszubska polityka symboli

autorstwa: KOMOSA, Marcin | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.800] (1).

Działa dzięki Koha