Wyniki wyszukiwania: 78. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
21. Miejsce martwego monastyru w życiu społeczno-obrzędowym wspólnoty lokalnej w Macedonii

autorstwa: Gawlik, Katarzyna | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 182] (1).

22. Integracyjna funkcja religii na przykładzie macedońskiej religijności ludowej

autorstwa: Kisielewska, Zuzanna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 198] (1).

23. Kulturowe i indywidualne uwarunkowania manifestowania pobożności krzyż we wsi - Bóg we wsi

autorstwa: Wądołowska, Anna Helena | Perzanowski, Andrzej [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 232] (1).

24. Mistyka typu ludowego kobieca pobożność maryjna w świetle teologii feministycznej

autorstwa: Bierca, Marta | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.240] (1).

25. Rekwizyty w religijności ludowej mieszkańców Krakun

autorstwa: Leszczyńska, Marta | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 286] (1).

26. Moje życie - moja religia odrzucenie, reinterpretacja i asymilacja wątków katolickich w kulturze New Age

autorstwa: Zera, Marzena | Ząbek, Maciej [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 303] (1).

27. O religijności mieszkańców Nowych Druitorów

autorstwa: Piwowarczyk, Katarzyna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 359] (1).

28. Między Ewą a Bogurodzicą obraz kobiety w chrześcijaństwie obrządku wschodniego w wypowiedziach mieszkańców pogranicza ukraińsko-polskiego

autorstwa: Karwan, Katarzyna | Kuczyńska-Skrzypek, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 455] (1).

29. Wizerunek religijny w wypowiedziach chrześcijan obrządku wschodniego z terenów polsko-ukraińskiego pogranicza

autorstwa: Zatorska, Magdalena | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 458] (1).

30. Zwierciadło ludzkiego strachu diabeł w opowieściach z okolic Stoczka Łukowskiego

autorstwa: Orowiecka, Agata | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 465] (1).

31. Obchody najważniejszych świąt kościelnych u chrześcijan obrządku wschodniego z okolic Jarosławia i doliny rzeki Ropy

autorstwa: Osowska, alicja | Sikora, Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 474] (1).

32. Religijność dawniej i dziś w oczach mieszkańców Doliny Ropy w Beskidzie Niskim

autorstwa: Jabłońska, Katarzyna | Klekot, Ewa [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 512] (1).

33. Obrzędy i zwyczaje doroczne w poszukiwaniu elementów kurpiowskich

autorstwa: Brzozowska, Agata | Waszczyńska, Katarzyna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 550] (1).

34. Ołtarzyki domowe

autorstwa: Paczuska, Katarzyna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 55] (1).

35. Duch czasu współczesna religijność postrzegana przez pryzmat pokoleń

autorstwa: Olechowska, Ida Karolina | Kościańska, Agnieszka [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 572] (1).

36. Kolektywna konwersja w Odnowie w Duchu Świętym na przykładzie wspólnoty z gminy Kadzidło

autorstwa: Kowalczyk, Kamil Marian | Kościańska, Agnieszka [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 573] (1).

37. Teodycea ludowa sposoby wyjaśniania doznanych nieszczęść przez członków społeczności lokalnej

autorstwa: Jankowski, Jakub | Smyrski, Łukasz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 574] (1).

38. Zapowiedź zagłady Apokaliptyczne ryzyko i system ekspercki

autorstwa: Gawrysiak, Sylwia | Kościańska, Agnieszka [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 576] (1).

39. Współczesna funkcja kapliczek i krzyży w wybranych miejscowościach powiatu kolbuszowskiego

autorstwa: Majewska, Kornelia | Sikora, Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 577] (1).

40. Elementy islamu ludowego w Centar Zupie w zachodniej Macedonii

autorstwa: Foryś, Aleksandra | Waszczyńska, Katarzyna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 582] (1).

Działa dzięki Koha