Wyniki wyszukiwania: 155. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
41. Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku

autorstwa: OLSZEWSKI Daniel.

Wydawca: ; Warszawa Inst.Wyd.PAX 1996Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8473] (2).

42. Tematy,które mi odradzano pisma etnograficzne

autorstwa: BYSTROŃ, Jan Stanisław | Stomma, Ludwik [opr.].

Wydawca: ; Warszawa Państw.Inst.Wyd. 1980Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.=4977] (8).

43. Śmierć jako wydarzenie eschatyczne zwyczaje , obrzędy i wierzenia pogrzebowe oraz zaduszkowe mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego

autorstwa: KUPISIŃSKI, Zdzisław.

Wydawca: ; Lublin Wydawnictwo KUL 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14275] (1).

44. Religijność na Podlasiu w świetle ksiąg cudów z XVI-XVIII wieku

autorstwa: BOSIACKA, Anna.

Wydawca: ; Warszawa Liber 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14311] (1).

45. Sacrum i codzienność prośby o modlitwę nadsyłane do Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1965-1979

autorstwa: GAPIŃSKI, Bartłomiej.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Trio 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14544] (1).

46. Radość wszelkiego stworzenia rzecz o Adwencie i Bożym Narodzeniu - historia,tradycja, obyczaj Polski

autorstwa: OGRODOWSKA, Barbara.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14774] (1).

47. Współczesna religijność kobiet antropologia doświadczenia

autorstwa: KUŹMA, Inga.

Wydawca: ; Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14803] (1).

48. Opowieści przydrożnych kapliczek

autorstwa: GIERAŁA, Zenon.

Wydawca: ; Warszawa Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza 2009Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14984] (1).

49. W cieniu drzewa wiar Studia nad kulturą religijną na pograniczach "Slaviae Orthodoxae"

autorstwa: Zowczak, Magdalena [red.].

Wydawca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego ; Warszawa Wydawnictwo DiG 2009Dostęp online: PTHer Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.= 14993] (4).

50. Cultures of devotion folk saints of Spanish America

autorstwa: GRAZIANO, Frank.

Wydawca: ; Oxford Oxford University Press 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15111] (1).

51. Religijność późnego średniowiecza chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej

autorstwa: BYLINA, Stanisław.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Neriton 2009Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15220] (1).

52. Święta przestrzeń o pielgrzymkach, pielgrzymowaniu,miejscach pielgrzymkowych i pobożności ludowej w dawnym Księstwie Pomorskim

autorstwa: ŁYSIAK, Wojciech.

Wydawca: ; Poznań Wydawnictwo Eco 2010Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15325] (1).

53. Badania nad religiami Afryki oraz religijnością ludową Polski i Ukrainy

autorstwa: | Zimoń, Henryk [red.] | Grodź, Stanisław [red.] | Kupisiński, Zdzisław [red.].

Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Lublin Towarzystwo Naukowe KUL 2009Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15392] (1).

54. Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskim studium religijności ludowej

autorstwa: KUPISIŃSKI, Zdzisław.

Wydawca: ; Warszawa Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9313] (1).

55. Z badań nad religią i religijnością ludową

autorstwa: | Zimoń, Henryk [red.].

Wydawca: ; Warszawa Verbinum Wydawnictwo Księży Werbistów 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9315] (1).

56. Kult św. Mikołaja na Rusi

autorstwa: USPIEŃSKI, Borys A | Janus, Elżbieta [tł.] | Mayenowa, Maria Renata [tł.] | Kozłowska, Zofia [tł.].

Wydawca: ; Lublin Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1985Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 5976] (3).

57. Znaki przeszłosci odchodzące ślady zatrzymać w pamięci

autorstwa: KOTULA, Franciszek | Hernas, Czesław [wst.].

Wydawca: ; Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 4286] (3).

58. List z nieba czyli Epistoła o niedzieli

autorstwa: WROCŁAWSKI, Krzysztof.

Wydawca: ; Warszawa Fundacja Myśl 1991Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9153] (1).

59. Dzisiejsze Polesie

autorstwa: | Lipiński, Wojciech [red.].

Wydawca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW ; Warszawa Wdawnictwo DiG 2013Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.= 16294] (3).

60. Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach

autorstwa: LUBAŃSKA, Magdalena.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.=16168] (2).

Działa dzięki Koha