Wyniki wyszukiwania: 78. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Współczesne zwyczaje pogrzebowe katolików w Latgalii:"Umrzeć - zasnąć - I na tym koniec...?"

autorstwa: Grzegorczyk, Grażyna | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 245] (1).

2. Kara boska czyli gdzie siedzi Bóg a gdzie diabeł

autorstwa: Ostrzyniewska, Patrycja | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 43] (1).

3. Woda cudowna w życiu i praktykach religijnych ludzi południowo-wschodniej Polski

autorstwa: Świerczewska, Marta | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 54] (1).

4. Post na wsi polskiej na przestrzeni XX wieku w oparciu o materiał z terenu Mazowsza i Małopolski

autorstwa: Nejmanowski, Tomasz | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 53] (1).

5. Pielgrzymka po cud

autorstwa: Michalczyk, Magdalena | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 52] (1).

6. Uzdrawiające działanie sacrum

autorstwa: Sulich, Olga | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 51] (1).

7. Adoracje bożonarodzeniowe w Krasnobrodzie

autorstwa: Cichoń, Maja | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 50] (1).

8. Religia jako podstawa samoidentyfikacji narodowej ludności Puszczy Nalibockiej Polska wiara na Białorusi

autorstwa: Blados, Marta | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 48] (1).

9. Prośba o cud

autorstwa: Czarnecka, Agata | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 45] (1).

10. Posty,diety i głodówki - ich cele i motywy w oparciu o materiał z terenu Warszawy oraz wsi Zakliczyn

autorstwa: Strzałkowska, Anna | Szynkiewicz, Sławoj [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 62] (1).

11. Przestrzenne aspekty religijności mieszkańców parafii Sadowne

autorstwa: Gałecka, Anna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 61] (1).

12. O postrzeganiu działania Boga przez mieszkańców współczesnej wsi

autorstwa: Przyborska, Katarzyna | Benedyktowicz, Zbigniew [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 76] (1).

13. Powszednie rozmowy z Panem Bogiem katolików wsi wileńskiej

autorstwa: Marszał, Michał | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 92] (1).

14. Wizerunek św Maksymiliana Kolbe w literaturze i prasie religijnej i jego funkcjonowanie w świadomości mieszkańcow podkolbuszowskich wsi

autorstwa: Zambrzycka, Marta | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 104] (1).

15. Człowiek między dobrem a złem we współczesnej religijności mieszkańców wsi

autorstwa: Charczuk, Magdalena | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 133] (1).

16. Współczesne tendencje postaw religijnych mieszkańców wybranych wsi objawienia maryjne a religijność

autorstwa: Kubis, Marzena | Wasilewski, Jerzy S [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 144] (1).

17. Obraz cerkwi w religijności ludowej mieszkańców wsi macedońskich na podstawie badań przeprowadzonych w regionie Krivej Polanki, Probistipu oraz Stipu

autorstwa: Drążkiewicz, Elżbieta | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 159] (1).

18. Ludowa percepcja ikon ikona jako miejsce spotkania człowieka z Bogiem

autorstwa: Balcerska, Justyna | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 161] (1).

19. Sen jako forma kontaktu człowieka ze świętością w ludowej religijności prawosławnej w Macedonii

autorstwa: Głuszek, Michał | Baraniuk, Tadeusz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 162] (1).

20. Ludowa religijność mieszkańców wsi północno-wschodniej Macedonii

autorstwa: Nguyen Van, Katarzyna | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 165] (1).

Działa dzięki Koha