Wyniki wyszukiwania: 108. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
21. Nord-S~:ud - Unterschiede in der st~:adtischen und l~:andlichen kultur Mitteleuropas

autorstwa: | Wiegelmann, G~:unter [hrsg.].

Wydawca: ; M~:unster F.Coppenrath Verlag 1985Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8321] (1).

22. Ethos wsi śląskiej badania w gminie Olesno

autorstwa: CZECH, Henryk.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Trio 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 13598] (1).

23. Komarniki - selo na rus'komu puti istorija sela Komarniki.Monograficznij opis

autorstwa: KOMARNIC'KIJ, Vasil'.

Wydawca: ; L'viv Kamula 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 13819] (1).

24. The changing peasantry of Eastern Europe

autorstwa: OBREBSKI, Joseph | Halpern, Joel [ed.] | Halpern, Barbara [ed.].

Wydawca: ; Cambridge Schenkman Publishing Company 1976Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14024] (1).

25. Za trzecią kataraktą życie codzienne wsi północnosudańskiej

autorstwa: KURCZ, Maciej.

Wydawca: ; Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14321] (1).

26. Socjologia wsi polskiej

autorstwa: BUKRABA-RYLSKA, Izabella.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14705] (1).

27. Ceska~0a vesnice Siroky Dul

autorstwa: SALANDA, Bohuslav.

Wydawca: Academia Rerum Civilium ; Kolin Nezavisle centrum pro studium politiky 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 14754] (1).

28. Społeczność wiejska doświadczenia i rozważania z badań terenowych w Zaborowie

autorstwa: ZAWISTOWICZ-ADAMSKA, Kazimiera.

Wydawca: ; Łódź Polski Instytut Służby Społecznej 1948Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.=1451] (3).

29. Społeczność wiejska wspomnienia i materiały z badań terenowych.Zaborów 1937-38

autorstwa: ZAWISTOWICZ-ADAMSKA, Kazimiera.

Wydawca: ; Warszawa Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 3038] (1).

30. Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. 3, Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego : (druga połowa XIX wieku i XX wiek) = Wedding customs and rituals. Pt. 3, Cooperation of a village community during a wedding ceremony : (second part of the 19th and the 20th / century) / Anna Drożdż ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski. Zakład Etnologii i Geografii Kultury.

autorstwa: DROŻDŻ, Anna | Kłodnicki, Zygmunt [red.].

Wydawca: Uniwersytet Śląski ; Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2009Inny tytuł: Wedding customs and rituals. Pt. 3, Cooperation of a village community during a wedding ceremony : (second part of the 19th and the 20th .Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15205] (1).

31. Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi

autorstwa: | Sakson, Andrzej [red.] | Węgierkiewicz, Patryk [red.].

Wydawca: Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa ; Konin Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 2010Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15330] (1).

32. The little community and Peasant society and culture

autorstwa: REDFIELD, Robert.

Wydawca: ; Chicago The University of Chicago Press 1961Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 2278] (1).

33. Aktywność kulturalna wsi polskiej wczoraj, dziś, jutro

autorstwa: SZYFER, Anna.

Wydawca: ; Poznań Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2010Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15590] (1).

34. Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej perspektywa antropologiczno-psychopolityczna

autorstwa: ZAŁĘSKI, Piotr.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Warszawa Muzeum Historii Ruchu Ludowego 2010Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15617] (1).

35. Obszary wiejskie w Polsce różnorodność i procesy różnicowania

autorstwa: | Podedworska, Hanna [red.] | Pilichowski, Andrzej [red.].

Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne ; Warszawa Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2011Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15959] (1).

36. Wokół społeczności wiejskiej etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej - kontynuacje i inspiracje

autorstwa: | Karpińska, Grażyna Ewa [red.] | Nadolska-Styczyńska, Anna [red.].

Wydawca: ; Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2011Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16011] (1).

37. Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku

autorstwa: | Halamska, Maria [red.].

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16134] (1).

38. Mentalność ludności wiejskiej w PRL studium zmian

autorstwa: SZPAK, Ewelina.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16459] (1).

39. Nie tylko o wsi... szkice humanistyczne dedykowane profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk

autorstwa: | Kasprzyk, Damian [red.].

Wydawca: ; Łodź wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16659] (1).

40. Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców miejsca i ludzie

autorstwa: SZOT-RADZISZEWSKA, Elżbieta.

Wydawca: ; Kielce Politechnika Świętokrzyska 2013Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16557] (1).

Działa dzięki Koha