Wyniki wyszukiwania: 49. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. "Kumie na gościnę cię spraszam". O zachowaniach biesiadnych na Roztoczu

autorstwa: Jarosławski, Krzysztof | Zadrożyńska, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1995Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.436] (1).

2. Bzij, zabzij, ja honorem ręce Bójki w kulturze wiejskiej na przykładzie Kurpiowszczyzny

autorstwa: Perzanowski, Andrzej | Wasilewski, Jerzy Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; 1993Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.420] (1).

3. Wieś i folwark na terenie dawnego powiatu sierpeckiego

autorstwa: Łazarz, Beata Iwona | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.345] (1).

4. Więzi w społeczności wioskowej na przykładzie wsi podlaskiej Szymki od końca XIX w. do 1964 r.

autorstwa: Sudlitz, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1964Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.28] (1).

5. Kontakty wsi ze światem zewnętrznym (Szczeglacin, pow. Łosice)

autorstwa: Dominowski, Juliusz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.34] (1).

6. Zwyczaje doroczne w życiu społecznym wsi (Tylice pow. Nowe Miasto)

autorstwa: Woźniak, Maria.

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.48] (1).

7. Niektóre przemiany w kulturze materialnej i postawach mieszkańców wsi Goworki pow. Ostrołęka pod wpływem zatrudnienia pozarolniczego

autorstwa: Drozd, Mirosława.

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.54] (1).

8. Miejsce czasu wolnego w życiu współczesnej społeczności wiejskiej (wieś Winna, pow. Siemiatycze)

autorstwa: Kuczyńska, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.56] (1).

9. Układ gruntów a więzi społeczne. Kierunek zmian

autorstwa: Biernawski, Wojciech Tomasz.

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.60] (1).

10. Proces integracji w warmińskiej wsi Wymój w pow. olsztyńskim

autorstwa: Murawska, Halina.

Wydawca: ; 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.80] (1).

11. Ochotnicza straż pożarna. Historia, organizacja i funkcje pełnione w społeczności wiejskiej na przykładzie wsi Storoźleby

autorstwa: Wawrzyńczak, Magdalena.

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.81] (1).

12. Funkcje zamierzone i rzeczywiste Sołtysa w społeczności wiejskiej na przykładzie GRN Święcice, pow. Pruszków

autorstwa: Bojar, Urszula Wanda | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.82] (1).

13. Zakres społecznego uczestnictwa kobiet w życiu wsi Bartąg pow. Olsztyn

autorstwa: Orlewicz, Małgorzata | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.84] (1).

14. Autorytet sołtysa na podstawie badań we wsi Wolkowe pow. Ostołęka

autorstwa: Morson, Ewa Krystyna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.95] (1).

15. Aktywizacja kulturalna wsi na przykładzie wsi rzeszowskiej

autorstwa: Głowacka, Joanna | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.101] (1).

16. Organizacje polityczno-społeczne wsi współczesnej (w porównaniu z okresem międzywojennym)

autorstwa: Pawliczek, Jerzy | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.107] (1).

17. Zamierzone i rzeczywiste funkcje sołtysa na przykładzie wsi Sufczyn

autorstwa: Czaj, Joanna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1972Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.109] (1).

18. Rola społecznego referenta do spraw kultury w aktywizacji kulturalnej wsi

autorstwa: Masny, Ewa | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.117] (1).

19. Stosunki wewnętrzne w mieszanych wyznaniowo i etnicznie społecznościach wiejskich na Podlasiu

autorstwa: Prawdzic-Gałęski, Jan Jakub | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.125] (1).

20. Formy współpracy gospodarczej między wsiami płn. wsch. Mazowsza i ich społeczne uwarunkowanie. Wychodźstwo sezonowe na wsi kurpiowskiej.

autorstwa: Sadkowski, Tadeusz.

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.132] (1).

Działa dzięki Koha