Wyniki wyszukiwania: 11. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVII i początku XIX wieku (wybrane zagadnienia)

autorstwa: WOŹNIAK, Andrzej.

Wydawca: ; Wrocław Ossolineum 1987Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 6502] (3).

2. Strategie życiowe współczesnych kobiet wiejskich

autorstwa: Samoraj, Katarzyna | Kuczyńska-Skrzypek, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 389] (1).

3. Wieś i folwark na terenie dawnego powiatu sierpeckiego

autorstwa: Łazarz, Beata Iwona | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.345] (1).

4. Funkcje zamierzone i rzeczywiste Sołtysa w społeczności wiejskiej na przykładzie GRN Święcice, pow. Pruszków

autorstwa: Bojar, Urszula Wanda | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1969Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.82] (1).

5. Autorytet sołtysa na podstawie badań we wsi Wolkowe pow. Ostołęka

autorstwa: Morson, Ewa Krystyna | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1970Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.95] (1).

6. Przemiany społeczno-kulturowe wsi podmiejskiej. Studium wsi Maciołki pow. Wołomin

autorstwa: Kosiński, Lubomir | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1974Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.145] (1).

7. Przemiany kulturowe wsi podmiejskiej w latach 1918-73 na przykładzie wsi Rembelszczyzna pow. Nowy Dwór Mazowiecki

autorstwa: Stawarz, Andrzej | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1974Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.154] (1).

8. Percepcja sztuki ludowej przez ludność wiejską na przykładzie wsi Antoniówka Wilczkowska

autorstwa: Olizar, Teresa | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; 1974Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.168] (1).

9. Stosunek ludności wiejskiej do pracy na przykładzie dwóch wsi: Gromin woj. ciechanowskie i Trześniów woj. krośnieńskie

autorstwa: Prewencka, Grażyna | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1976Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.175] (1).

10. Postawy i aspiracje młodzieży wiejskiej na przykładzie wsi podwarszawskiej

autorstwa: Kosiba, Grażyna | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1977Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.178] (1).

11. Wieś Nowosolna k. Łodzi

autorstwa: Kokotkiewicz, Piotr | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1985Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.283] (1).

Działa dzięki Koha