Wyniki wyszukiwania: 6. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Wiejskie bloki - specyficzne formy zamieszkiwania na wsi

autorstwa: Węgrzynowska, Maria | Kuczyńska-Skrzypek, Anna [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 444] (1).

2. Więzi w społeczności wioskowej na przykładzie wsi podlaskiej Szymki od końca XIX w. do 1964 r.

autorstwa: Sudlitz, Anna | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1964Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.28] (1).

3. Kontakty wsi ze światem zewnętrznym (Szczeglacin, pow. Łosice)

autorstwa: Dominowski, Juliusz | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1965Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.34] (1).

4. Stosunki wewnętrzne w mieszanych wyznaniowo i etnicznie społecznościach wiejskich na Podlasiu

autorstwa: Prawdzic-Gałęski, Jan Jakub | Dynowski, Witold [Promotor].

Wydawca: ; 1973Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.125] (1).

5. Przemiany społeczno-kulturowe wsi podmiejskiej. Studium wsi Przytoka, gmina Kałuszyn, woj. Siedleckie

autorstwa: Stasinowski, Marek | Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [Promotor].

Wydawca: ; 1975Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.160] (1).

6. Stosunek ludności wiejskiej do przyrody pragmatyzm a odczucia estetyczne i etyczne mieszkańców Ceranowa

autorstwa: DMOWSKA, Aneta | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.758] (1).

Działa dzięki Koha