Wyniki wyszukiwania: 196. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Ziemia Biecka Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim

autorstwa: | Udziela, Swewryn [].

Wydawca: ; Nowy Sącz Sowy Sądecka Oficyna Wydawnicza 1994Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.10356] (2).

2. Strój górali łąckich

autorstwa: Wielek, Jan.

Wydawca: ; Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 10209] (2).

3. Wielki post i Wielkanoc w regionie opoczyńskim studium religijności ludowej

autorstwa: Kupisiński, Zdzisław.

Wydawca: ; Warszawa Verbinum 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10561] (1).

4. Radomskie wedrówki regionalne przewodnik edukacji regionalnej

autorstwa: | Pulnar, Janusz [red.].

Wydawca: ; Radom Instytut Technologii Eksploatacji 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10633] (1).

5. Maszkienice wieś powiatu brzeskiego rozwój od r.1900 do r.1911

autorstwa: Bujak, Franciszek.

Wydawca: ; Kraków Akademia Umiejętności 1914Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9922] (1).

6. Sacrum i mentalność w kształtowaniu świątyn kościoła wschodniego na przykładzie drewnianych cerkwi województwa przemyskiego

autorstwa: Kurek, Jan.

Wydawca: ; Kraków Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8856] (1).

7. Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny Kultura ludowa

autorstwa: | Gauda, Antoni [red.nauk.] | Adamowski, Jan [współaut.].

Wydawca: ; Lublin Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11271] (2).

8. Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku

autorstwa: Traczyński, Edward.

Wydawca: ; Kielce Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11166] (2).

9. Wzory egzystencji ludności wiejskiej w Małopolsce

autorstwa: Sulimski, Janusz.

Wydawca: ; Warszawa PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 1992Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11346] (1).

10. Galicja

autorstwa: FRAS, Zbigniew.

Wydawca: ; Wrocław Wydawnictwo Dolnośląskie 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11454] (1).

11. Święte znaki

autorstwa: BRODACKI, Krystian.

Wydawca: ; Kraków Walor 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11504] (1).

12. Żydzi w Małopolsce studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego

autorstwa: .

Wydawca: ; Przemyśl Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 1991Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11739] (1).

13. Wesele kraczkowskie

autorstwa: KUNYSZ, Walenty | Łesiów, Michał [opr.].

Wydawca: ; Lublin Wydawnictwo Lubelskie 1968Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11980] (1).

14. Inteligencja południowo- wschodnich ziem polskich

autorstwa: | Kurek, Halina [red.] | Tereszkiewicz, Franciszek [red.].

Wydawca: ; Kraków Universitas 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12040] (1).

15. Kultura wsi podkarpackiej

autorstwa: | Kurek, Halina [red.] | Tereszkiewicz, Franciszek [red.].

Wydawca: ; Kraków Universitas 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12041] (1).

16. Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim studium religijności ludowej

autorstwa: NOWAK, Józef.

Wydawca: ; Lublin Towarzystwo Naukowe KUL 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12497] (1).

17. Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym

autorstwa: SARNA, Władysław.

Wydawca: ; Krosno Wydawnictwo Ruthenus 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12327] (1).

18. Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego

autorstwa: KUNCZYŃSKA-IRACKA, Anna.

Wydawca: ; Wrocław Zakł.Nar.im Ossolińskich 1978Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 7833] (3).

19. Kolędowanie na Lubelszczyźnie/ redakcja tomu Antoni i Maria Bożena Kuczyńscy; komitet redakcyjny Jerzy Bartmiński [et al.]

autorstwa: Kuczyński, Antoni [redakcja tomu] | Kuczyńska, Maria Bożena [redakcja tomu].

Wydawca: Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1986Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 6251] (2).

20. Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle współczesnych przeobrażeń wsi podkrakowskiej ( studium wsi Niegoszowice w woj.krakowskim)

autorstwa: KWAŚNIEWICZ, Krystyna.

Wydawca: Wydawnictwo PAN ; Wrocław Zakł.Nar.im Ossolińskich 1979Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 4639] (2).

Działa dzięki Koha