Wyniki wyszukiwania: 40. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Ziemia Biecka Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim

autorstwa: | Udziela, Swewryn [].

Wydawca: ; Nowy Sącz Sowy Sądecka Oficyna Wydawnicza 1994Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt.10356] (2).

2. Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc

autorstwa: Siarkowski, Władysław.

Wydawca: ; Kielce Wydawnictwo Takt 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10269] (2).

3. Jest taka wieś typowa czy inna?

autorstwa: Szyfer, Anna.

Wydawca: ; Wągrowiec Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10285] (1).

4. Ziemia sejneńska pod względem etnograficznym

autorstwa: Pokropek, Marian.

Wydawca: ; Warszawa Białostockie Towarzystwo Naukowe 1975Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10388] (1).

5. Montaillou, wioska heretyków 1294-1324

autorstwa: Le Roy Ladurie, Emmanuel.

Wydawca: ; Warszawa Państw.Inst.Wyd. 1988Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8822] (1).

6. Podhale Tradycja we współczesnej kulturze wsi

autorstwa: | Tylkowa, Danuta [red.].

Wydawca: ; Kraków Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 10612] (2).

7. Wieś dolnośląska studia etnograficzne

autorstwa: | Pietraszek, Edward [red.].

Wydawca: ; Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1989Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9183] (1).

8. Brok i Puszcza Biała Przeszłość - środowisko geograficzne, kulturowe i przyrodnicze

autorstwa: | Kazimierski, Józef [red.].

Wydawca: ; Ciechanów Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe 1989Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10504] (1).

9. Trzebiatów historia i kultura. Materiały z konferencji, Trzebiatów, 26-27 maja 2000

autorstwa: | Łysiak, Wojciech [red.].

Wydawca: ; Poznań Wydawnictwo "Eco" 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10494] (1).

10. Kultura na Pomorzu w XIX wieku

autorstwa: Turek-Kwiatkowska, Lucyna.

Wydawca: ; Koszalin Wyd.Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10467] (1).

11. Odzyskiwanie miasta władza i tożsamość społeczna

autorstwa: Niedźwiedzki, Dariusz.

Wydawca: ; Kraków Universitas 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10517] (1).

12. Chata kurpiowska z rysunkami autora

autorstwa: CHĘTNIK, Adam.

Wydawca: ; Warszawa Wyd. Leliwa 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9525] (2).

13. Przemiany kultury ludowej w Zielonogórskiem

autorstwa: KOŁODZIEJSKA, Barbara.

Wydawca: ; Zielona Góra Lubuskie Towarzystwo Ludowe 1996Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9044] (1).

14. Integracja kulturowa i jej społeczne korelaty. Studium socjologiczne na przykladzie Łęcznej

autorstwa: MACHAJ, Irena.

Wydawca: ; Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1991Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9333] (1).

15. Kultura ludowa ziemi chełmińskiej Przewodnik

autorstwa: .

Wydawca: ; Toruń Muzeum Etnograficzne 1978Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10778] (1).

16. Rodzina pomorska

autorstwa: | Borzyszkowski, Józef [red.].

Wydawca: Instytut Kaszubski ; Gdańsk Nadbałtyckie Centrum Kultury 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10751] (1).

17. Kaszubi : monografia socjologiczna

autorstwa: | Latoszek, Marek [red.].

Wydawca: ; Rzeszów Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział Rzeszów 1990Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8293] (1).

18. Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny Kultura ludowa

autorstwa: | Gauda, Antoni [red.nauk.] | Adamowski, Jan [współaut.].

Wydawca: ; Lublin Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11271] (2).

19. Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku

autorstwa: Traczyński, Edward.

Wydawca: ; Kielce Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11166] (2).

20. Lud nadnarwiański.Część 1

autorstwa: Matus, Irena.

Wydawca: ; Białystok Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10994] (1).

Działa dzięki Koha