Wyniki wyszukiwania: 30. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Pamięć o nie-swojej przeszłości : przypadek Bieszczadów / Patrycja Trzeszczyńska.

autorstwa: Trzeszczyńska, Patrycja [Autor.] | Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo [pbl.].

Wydawca: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17461] (1).

2. 1050 lat Polski chrześcijańskiej : od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II w sztuce ludowej ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach / Marian Pokropek.

autorstwa: Pokropek, Marian, (1932- ) [Autor.] | Brwinów. Urząd Gminy [pbl.] | Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [pbl.].

Wydawca: Brwinów : Otrębusy : Gmina ; Muzeum Sztuki Ludowej, 2016Inny tytuł: Tysiąc pięćdziesiąt lat Polski chrześcijańskiej .Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17472] (1).

3. Design, designer i metamorfozy miejskie : studium socjologiczne / Magdalena Piłat-Borcuch.

autorstwa: Piłat-Borcuch, Magdalena [Autor.] | Oficyna Naukowa [Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17515] (1).

4. Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa / Jarosław Eichstaedt.

autorstwa: Eichstaedt, Jarosław [Autor.] | Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu [Wydawca].

Wydawca: Wieluń : Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17540] (1).

5. Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej / Wojciech J. Cynarski.

autorstwa: Cynarski, Wojciech Jan, (1965- ) [Autor.] | Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas" [Wydawca].

Wydawca: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17524] (1).

6. Fotografia 100 lat temu : kolekcja fotograficzna w zbiorach Stanisława Poniatowskiego / Marta Nowakowska.

autorstwa: Nowakowska, Marta (etnolog) [Autor.] | Polskie Towarzystwo Ludoznawcze [Wydawca].

Wydawca: Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2016Inny tytuł: Fotografia sto lat temu. | Kolekcja fotograficzna w zbiorach Stanisława Poniatowskiego..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17554] (1).

7. Sfejsowani / Suzana E. Flores ; przekład Katarzyna Mojkowska

autorstwa: Flores, Suzana E | Mojkowska, Katarzyna [Tł.] | Muza [Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Muza, 2017Inny tytuł: Facehooked : how Facebook affects our emotions, relationships and lives,.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17533] (1).

8. Nasze miejsce : inspirator do pracy z lokalnością / opracowanie Anna Bińka, Joanna Kościańska, Justyna Orlikowska, Justyna Szymańska.

autorstwa: Bińka, Anna [Opracowanie.] | Kościańska, Joanna [Opracowanie.] | Orlikowska, Justyna [Opracowanie.] | Szymańska, Justyna Anna [Opracowanie.] | Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego [Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, 2016Inny tytuł: Inspirator do pracy z lokalnością.Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17475] (1).

9. Jarmark tradycji : studia i szkice folklorystyczne / Piotr Grochowski.

autorstwa: Grochowski, Piotr, (1973- ) [Autor.] | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [Wydawca].

Wydawca: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17578] (1).

10. Grupy rekonstrukcji historycznej : edukacja i konsumowanie przeszłości / Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Arkadiusz Karwacki.

autorstwa: Olechnicki, Krzysztof, (1969- ) [Autor.] | Szlendak, Tomasz, (1974- ) [Autor.] | Karwacki, Arkadiusz, (1977- ) [Autor.] | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [Wydawca].

Wydawca: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17584] (1).

11. Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia. T. 1, Opis socjolingwistyczny regionu na tle uwarunkowań historycznych / opracowanie tomu Nina Barszczewska i Mikołaj Timoszuk ; Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

autorstwa: Barszczewska, Nina, (1956- ) [Opracowanie.] | Timoszuk, Mikołaj, (1944- ) [Opracowanie.] | Katedra Białorutenistyki (Uniwersytet Warszawski) [Instytucja sprawcza, Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016Inny tytuł: Opis socjolingwistyczny regionu na tle uwarunkowań historycznych..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17596] (1).

12. Etnografia globalnego kapitalizmu : doświadczenie światowej gospodarki na obrzeżach Europy / Miłosz Miszczyński.

autorstwa: Miszczyński, Miłosz [Autor.] | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, copyright 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17577] (1).

13. Estetyczne i etyczne aspekty współczesnej antropologii / Krystyna Piątkowska.

autorstwa: Piątkowska, Krystyna [Autor.] | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Wydawca].

Wydawca: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17603] (1).

14. Antropolog jako audytor wewnętrzny / Łucja Lange.

autorstwa: Lange, Łucja [Autor.] | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Wydawca].

Wydawca: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17602] (1).

15. Łemkowszczyzna : czas wojny i pokoju / Stanisław Kryciński.

autorstwa: Kryciński, Stanisław, (1954- ) [Autor.] | Libra PL [Wydawca].

Wydawca: Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2018Inny tytuł: Czas wojny i pokoju..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17673] (1).

16. Polski atlas etnograficzny : historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze / Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak, Joanna Koźmińska.

autorstwa: Kłodnicki, Zygmunt, (1941- ) [Autor.] | Pieńczak, Agnieszka [Autor.] | Koźmińska, Joanna [Autor.] | Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego [Wydawca].

Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17693] (1).

17. Czyje lęki?, czyja nauka? : struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych / Andrzej W. Nowak, Krzysztof Abriszewski, Michał Wróblewski.

autorstwa: Nowak, Andrzej W, (1974- ) | Abriszewski, Krzysztof, (1972- ) [Autor.] | Wróblewski, Michał (filozof) [Autor.] | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań) [Wydawca.].

Wydawca: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17703] (1).

18. Cyfrowa kultura masowa a kultura polityczna społeczeństwa informacyjnego w perspektywie teorii kultury / Piotr Pawlak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

autorstwa: Pawlak, Piotr (filozofia) | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) [Instytucja sprawcza.] | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Poznań) [Wydawca].

Wydawca: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17704] (1).

19. Totem inteligencki : arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej / Rafał Smoczyński, Tomasz Zarycki ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

autorstwa: Smoczyński, Rafał, (1970- ) [Autor.] | Zarycki, Tomasz, (1970- ) [Autor.] | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk [Instytucja sprawcza.] | Wydawnictwo Naukowe "Scholar" [Wydawca].

Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017Inny tytuł: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej..Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17723] (1).

20. Rok polski w sztuce ludowej / Marian Pokropek.

autorstwa: Pokropek, Marian, (1932- ) [Autor.] | Urząd Gminy Brwinów [Wydawca] | Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [Wydawca].

Wydawca: Brwinów : Otrębusy : Gmina Brwinów ; Muzeum Sztuki Ludowej, 2017Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17694] (1).

Działa dzięki Koha