Wyniki wyszukiwania: 184. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Zwyczaje i obrzędy ludu Miedzyrzecczyzny

autorstwa: Olesiejuk, Feliks.

Wydawca: ; Drelów Urząd Gminy w Drelowie 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10586] (1).

2. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w regionie nadbużańskim

autorstwa: SYCZEWSKI, Tadeusz.

Wydawca: ; Drohiczyn Drohiczyńskie Wydawnictwo Diecezjalne Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11664] (1).

3. Architektura regionalna Podlasia

autorstwa: | Ullman, Jerzy [red.].

Wydawca: ; Białystok Wyd. Politechniki Białostockiej 1996Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8858] (1). Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8857] (1).

4. Ludowe obrzędy i podania Etnograficzne i folklorystyczne studia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej

autorstwa: Zadrożyńska, Anna | Wrocławski, Krzysztof [].

Wydawca: ; Warszawa Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11154] (2).

5. Święte miejsca i cudowne ikony Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie

autorstwa: Sosna, Grzegorz.

Wydawca: ; Białystok Orthdruk 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11169] (1).

6. Lud nadnarwiański.Część 1

autorstwa: Matus, Irena.

Wydawca: ; Białystok Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10994] (1).

7. Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia Studia i materiały

autorstwa: .

Wydawca: ; Warszawa Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 8900/2] (3).

8. Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia Studia i materiały

autorstwa: | Stawarz, Andrzej [red.] | Kołodziejczyk, Arkadiusz [red.].

Wydawca: ; Warszawa Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10557/3] (2).

9. Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia Studia i materiały

autorstwa: | Stawarz, Andrzej [red.].

Wydawca: ; Warszawa Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1996Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8900/1] (3).

10. Społeczne problemy miejscowosci północno-wschodniej Polski w procesie transformacji

autorstwa: SADOWSKI, Andrzej.

Wydawca: ; Białystok Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11644] (2).

11. Skórnictwo w tradycyjnej kulturze ludowej Białostocczyzny

autorstwa: KOWALCZUK, Wojciech.

Wydawca: ; Białystok Muzeum Okręgowe 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11728] (1).

12. W Drohiczynie, Jałówce, Potoce i Różanymstoku

autorstwa: MATUS, Irena.

Wydawca: ; Białystok Wydqawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11797] (1).

13. Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku

autorstwa: DAJNOWICZ, Małgorzata.

Wydawca: ; Łomża Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11937] (1).

14. Na Bugu we Włodawie... Refleksje nad folklorem, historią i współczesnością

autorstwa: GÓRNY, Konrad | MARCZYK, Mirosław [].

Wydawca: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie ; Włodawa Uniwersytet Wrocławski Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11999] (1).

15. Muzyka adwentu mazowiecko-podlaska tradycja gry na ligawce

autorstwa: DAHLIG, Piotr.

Wydawca: ; Warszawa Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12518] (1).

16. Antropologiczno-socjologiczne studium społeczności lokalnych w okresie transformacji przypadek Włodawy i powiatu włodawskiego

autorstwa: GÓRNY, Konrad.

Wydawca: ; Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12349] (2).

17. Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej wyniki polsko-białoruskich warsztatów inwentaryzacyjnych - lipiec 2002

autorstwa: | Łapińska, Halina [red.] | Stepaniuk, Mirosław [red.].

Wydawca: ; Białowieża Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12798] (1).

18. Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu

autorstwa: | Przychodzeń, Zygmunt J [red.].

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo SGGW 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12828] (1).

19. Ludzie pogranicza kulturowe uwarunkowania osobowości

autorstwa: SZYFER, Anna.

Wydawca: ; Poznań Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 13155] (1).

20. Bug - rzeka która łączy dzieje rolnictwa Pobuża

autorstwa: KOKOWSKI, Andrzej | POKROPEK, Marian [].

Wydawca: Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku ; Chełm Muzeum Chełmskie 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 13230] (1).

Działa dzięki Koha