Wyniki wyszukiwania: 155. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Obraz osobliwy :wielkie opowieści hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych

autorstwa: Tokarska-Bakir, Joanna.

Wydawca: ; Kraków Universitas 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: P.10435] (9).

2. Znak na niebie objawienia Matki Bożej

autorstwa: Bouflet, Joachim | Boutry, Philippe [współaut.].

Wydawca: ; Warszawa Wyd.Księży Marianów 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10312] (1).

3. Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru religia a przemiany społeczne w Polsce

autorstwa: | Borowik, Irena [red.] | Zdaniewicz, Witold [red.].

Wydawca: ; Kraków Zakł.Wyd.Nomos 1996Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10414] (1).

4. Biblia ludowa Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

autorstwa: Zowczak, Magdalena.

Wydawca: ; Wrocław Wydawnictwo Funna 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 10526] (5).

5. Wielki post i Wielkanoc w regionie opoczyńskim studium religijności ludowej

autorstwa: Kupisiński, Zdzisław.

Wydawca: ; Warszawa Verbinum 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10561] (1).

6. Święto i zabawa odpusty parafialne na Górnym Śląsku

autorstwa: Świtała-Trybek, Dorota.

Wydawca: ; Wrocław Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10614] (1).

7. Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza

autorstwa: KOBIELUS, Stanisław.

Wydawca: ; Warszawa PAX 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9031] (1).

8. Pielgrzymowanie

autorstwa: JACKOWSKI, Antoni.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Dolnośląskie 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 9429; 9430] (1).

9. Socjologia religii. Antologia tekstów

autorstwa: | Piwowarski, Władysław [wybór].

Wydawca: ; Kraków Zakł. Wyd. Nomos 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 9623] (1).

10. Księga cudów. Od wskrzeszenia Łazarza do Lourdes

autorstwa: GORDON, Stuart.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Amber 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9677] (1).

11. Prośba do Pana Boga. Rzecz o gestach wotywnych

autorstwa: KOWALSKI, Piotr.

Wydawca: ; Wrocław Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1994Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9712] (2).

12. Mity, sny i misteria

autorstwa: ELIADE, Mircea.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo KR 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9815] (2).

13. Sanktuaria w Polsce

autorstwa: CZAPLIŃSKI, Konrad Kazimierz.

Wydawca: ; Katowice Wyd. Videograf II 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 9894] (1).

14. Visual piety ; a history and theory of popular religious images

autorstwa: MORGAN, David.

Wydawca: ; Berkeley University of California Press 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9932] (1).

15. Leksykon kultury religijnej w Polsce : miejsca obrzędy współnoty [z przydatkiem wypisów literackich ]

autorstwa: KOROLKO, Mirosław.

Wydawca: ; Warszawa Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 9980] (1).

16. W niebie i na ziemi Oblicza religijności ludowej

autorstwa: Czachowski, Hubert | Gruszczyńska, Hanna [].

Wydawca: ; Toruń Muzeum Etnograficzne w Toruniu 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10062] (1).

17. Religie i kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych

autorstwa: | Borowik, Irena [red.] | Szyjewski, Andrzej [red.].

Wydawca: ; Kraków Zakł.Wyd. Nomos 1993Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 7935] (3).

18. Listy i apokalipsy chrześcijańskie

autorstwa: | Starowieyski, Marek [red.] | Appel, Włodzimierz [oprac.].

Wydawca: ; Kraków Wydawnictwo WAM 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10911] (1).

19. Narodna tradicija.Religija kultura

autorstwa: Vrażinovski, Tanas.

Wydawca: ; Skopje Matica Makedonska 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10393] (1).

20. Religijność Polaków 1991-1998

autorstwa: | Zdaniewicz, Witold [red.].

Wydawca: ; Warszawa Instytut Wydawniczy PAX 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10916] (1).

Działa dzięki Koha