Wyniki wyszukiwania: 30. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. W cieniu Antychrysta idee staroobrzędowców w XVII w.

autorstwa: Przybył, Elżbieta.

Wydawca: ; Kraków Zakł.Wyd.Nomos 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 10410] (2).

2. Staroobrzędowcy Szkice z historii, języka,obyczajów.Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej

autorstwa: Grek-Pabisowa, Iryda.

Wydawca: ; Warszawa Instytut Slawistyki PAN 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10783] (1).

3. Skupiska Staroobrzędowców w Europie, Azji i Ameryce Ich miejsce i tradycje we współczesnym świecie

autorstwa: | Grek-Pabisowa, Iryda [red.] | Maryniakowa, Irena [red.] | Morris, Richard [red.].

Wydawca: ; Warszawa Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy br.r.wydStatus: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10938] (1).

4. Ikony staroobrzędowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur

autorstwa: KOBRZENIECKA-SIKORSKA, Grażyna.

Wydawca: ; Olsztyn Muzeum Warmii i Mazur 1993Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 11791] (1).

5. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII - XX w.

autorstwa: IWANIEC, Eugeniusz.

Wydawca: ; Warszawa Państw.Wyd.Nauk. 1977Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: Czyt. = 4367] (4).

6. Staroobrzędowcy za granicą

autorstwa: | Głuszkowski, Michał [red.] | Grzybowski, Stefan [red.].

Wydawca: ; Toruń Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2010Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15497] (1).

7. Marian Pieciukiewicz życie i działalność

autorstwa: | Czachowski, Hubert [red.].

Wydawca: ; Toruń Muzeum Etnograficzne im.Marii Znamierowskiej-Pr~:ufferowej 2009Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 15586] (1).

8. Polska wielu kultur i religii

autorstwa: CZERWIŃSKI, Tomasz.

Wydawca: ; Warszawa Sport i Turystyka - MUZA SA 2013Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16509] (1).

9. Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej tom 2

autorstwa: | Jaskanis, Jan [red.] | Pokropek, Marian [współaut.] | Iwaniec, Eugeniusz [współaut.].

Wydawca: ; Warszawa Białostockie Towarzystwo Naukowe 1975Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16956] (1).

10. Lipowanie : kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Lipińskiego; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

autorstwa: Lipiński, Wojciech [red.].

Wydawca: Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2015Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17146] (4).

11. Staroobrzędowe krzyże i ikony metalowe Janusz Wiesław Błaszczyk

autorstwa: Błaszczyk, Janusz Wiesław | Bel Studio [pbl.].

Wydawca: Warszawa : Bel Studio, 2014Status: Egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 16971] (1).

12. Leksykon religijno-kulturowy staroprawosławia = Religiozno-kul'turnyj leksikon drevlepravoslaviâ / Stefan Pastuszewski.

autorstwa: Pastuszewski, Stefan, (1949- ) | Instytut Wydawniczy Świadectwo, Stefan Pastuszewski [pbl.].

Wydawca: Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 2015Inny tytuł: Religiozno-kul'turnyj leksikon drevlepravoslaviâ .Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 17274] (1).

13. Rola fotografii w budowaniu narracji o życiu staroobrzędowcy z Budziaku

autorstwa: MAĆKO-GIESZCZ, Kaja.

Wydawca: ; Warszawa 2014Status: Brak dostępnych egzemplarzy

14. Postrzeganie mniejszości wyznaniowych protestantów w wybranych wsiach staroobrzędowych ukraińskiego Budziaku

autorstwa: Kłeczek, Rafał | Lipiński, Wojciech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2012Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 759] (1).

15. Parafia staroobrzędowa Budziaku

autorstwa: Rukat, Rafał | Lipiński, Wojciech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2012Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 761] (1).

16. Antroponimia staroobrzędowców budziackich

autorstwa: Rutkowska, Marta | Lipiński, Wojciech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2012Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 763] (1).

17. Zmiany społeczno-religijne w społeczności staroobrzędowców z Budziaku a granice wspólnoty

autorstwa: Piechowska, Emilia | Lipiński, Wojciech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2012Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 764] (1).

18. Pamięć okresu przedradzieckiego pośród żyjących staroobrzędowców zamieszkujących ukraiński Budziak

autorstwa: Jankowska, Monika Agnieszka | Lipiński, Wojciech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2012Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 792] (1).

19. Relacje między staroobrzędowcami i prawosławnymi we wsi Mirnoje (Budziak,Ukraina) pomiędzy izolacją a współistnieniem

autorstwa: Rodak, Olga | Lubańska, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2012Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic. 797] (1).

20. "Nasz kołchoz był milionerem" pamięć czasów radzieckich w społeczności naddunajskich Lipowan

autorstwa: Zakrzewski, Patryk | Lipiński, Wojciech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2013Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: Lic.804] (1).

Działa dzięki Koha