Wyniki wyszukiwania: 65. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Systemy krewniacze na Słowiańszczyźnie w ich historyczno-społecznym uwarunkowaniu

autorstwa: Zawistowicz-Adamska, Kazimiera.

Wydawca: Wyd. Polskiej Akademii Nauk ; Wrocław Zakł.Nar. im. Ossolińskich 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10261] (5).

2. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce.Tom 1 Miasto

autorstwa: | machaj, Irena [red.] | Styk, Józef [red.].

Wydawca: ; Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1994Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9331/1] (2).

3. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce.Tom 2 Wieś

autorstwa: | Machaj, Irena [red.] | Styk, Józef [red.].

Wydawca: ; Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1995Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9331/2] (2).

4. Kobieta i rodzina w krajach rozwijających się dziedzictwo a wyzwania współczesności

autorstwa: | Puchnarewicz, Elżbieta [].

Wydawca: Uniwersytet Warszawski ; Warszawa Instytut Krajów Rozwijających się 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9918] (1).

5. Kulturowe podstawy osobowości

autorstwa: Linton, Ralph.

Wydawca: ; Warszawa Wyd.Nauk.PWN 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10442] (1).

6. Kultura i tożsamość studium dystansu międzypokoleniowego

autorstwa: Mead, Margaret.

Wydawca: ; Warszawa Wyd.Nauk.PWN 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10440] (4).

7. Reluctant capitalists. Class and culture in a local comunity in western Poland

autorstwa: BUCHOWSKI, Michał.

Wydawca: ; Berlin Centre Marc Bloch 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8801] (1).

8. Kinship at the core : an anthropology of Eldon, a village in north-west Essex in the nineteen-sixties

autorstwa: STRATHERN, Marylin.

Wydawca: ; Cambridge Cambridge University Press 1981Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8777] (1).

9. Przezroczyste ramiona ojca. Studium etnologiczne o magicznych dzieciach

autorstwa: NOWINA-SROCZYŃSKA, Ewa.

Wydawca: ; Łodź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8802] (2).

10. V~:anlf~:ardens motstr~:aviga utkant. Lokal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland

autorstwa: HANSEN, Kjell.

Wydawca: ; Lund Historiska Media 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9582] (1).

11. Dwór, plebania rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku

autorstwa: | Ślusarska, Magdalena [red.].

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo DiG 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9795] (1).

12. Historia i trwanie

autorstwa: BRAUDEL, Fernand.

Wydawca: ; Warszawa Czytelnik 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9936] (3).

13. Dzieciństwo i społeczeństwo

autorstwa: Erikson, Erik H.

Wydawca: ; Poznań Dom Wyd. Rebis 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10704] (2).

14. Istota kultury

autorstwa: KROEBER, Alfred Louis | Sztompka, Piotr [tłum.].

Wydawca: ; Warszawa Państw.Wyd.Nauk. 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11500] (3).

15. Stanowienie społeczeństwa Zarys teorii strukturacji

autorstwa: GIDDENS, Anthony | Amsterdamski, Stefan [tł.].

Wydawca: ; Poznań Zysk i s-ka Wydawnictwo 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11895] (3).

16. Class and status in France economic change and social immobility 1945-1975

autorstwa: MARCEAU, Jane.

Wydawca: Oxford University Press ; Oxford Clarendon Press 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 7471] (1).

17. The state nobility elite schools in the field of power

autorstwa: BOURDIEU, Pierre | Saint Martin, Monique,de [col.] | Clough, Lauretta [tł.].

Wydawca: ; Cambridge Polity Press 1998Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12093] (1).

18. The phenomenon of money

autorstwa: CRUMP, Thomas.

Wydawca: ; London Routledge & Kegan Paul Ltd. 1981Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12186] (1).

19. Etos chłopski w świetle pamiętników

autorstwa: SIEKIERSKI, Stanisław.

Wydawca: ; Kraków Zakład Wydawniczy Galicja 1992Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12375] (1).

20. Les enfants du sang soci~'et~'e, reproduction et imaginaire en Nouvelle-0guin~'ee

autorstwa: JUILLERAT, Bernard.

Wydawca: ; Paris Editions de la Maison des Sciences de L'homme 1986Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12334] (1).

Działa dzięki Koha