Wyniki wyszukiwania: 55. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
41. Święto Zaśniecia Matki Bożej (Uspienija Preswiatyja Bogorodicy) w kulturze prawosławnego Podlasia Szkic etnograficzno- ikonograficzny

autorstwa: LIPSKA, Elżbieta | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.579] (1).

42. Przebieg oraz konsekwencje kulturowe migracji niepełnej z obszaru gmin Ciechanowiec i Perlejewo do Belgii

autorstwa: RACZYŃSKI, Kacper | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.612] (1).

43. Rola świętego tekstu w obrębie wspólnot prawosławnych i protestanckich na Podlasiu

autorstwa: ROMAN, Anna | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.671] (1).

44. "Ludzie raczej w jedności żyją ze sobą" współpraca gospodarcza i pomoc sąsiedzka we wsiach podlaskich w okolicach Hajnówki

autorstwa: BEGER-JANKOWSKA, Małgorzata | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.705] (1).

45. Turysta i Tatar Antropologiczna interpretacja przestrzeni turystycznej w podlaskiej wsi tatarskiej

autorstwa: OWCZARSKA, Małgorzata | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.720] (1).

46. Bazyli Albiczuk(1909-1995)- twórca pogranicza sztuk i kultur studium pamięci sześc lat po śmierci artysty

autorstwa: MORZYKOWSKA, Anna | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.729] (1).

47. Stosunek ludności wiejskiej do przyrody pragmatyzm a odczucia estetyczne i etyczne mieszkańców Ceranowa

autorstwa: DMOWSKA, Aneta | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.758] (1).

48. Drewno w tradycyjnym i współczesnym budownictwie Podlasia

autorstwa: JÓZEFOWICZ, Tomasz | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.764] (1).

49. Krajobraz w nadnarwiańskich wspomnieniach Tykocinian

autorstwa: ŻUKOWSKI, Jacek | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.775] (1).

50. "Nasza mała tradycja" o kolędowaniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Warszawie

autorstwa: GRABOWSKA, Joanna | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.824] (1).

51. Między migracją a zakorzenieniem sieci powiązań rodzinnych mieszkańców Czarnej Wsi Kościelnej w województwie podlaskim w Polsce oraz polskich imigrantów z metropolii Lille w regionie Nord/Pas-de-Calais we Francji

autorstwa: ANDRZEJEWICZ, Teresa | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.832] (1).

52. Śpiew cerkiewny jako typ kontaktu z sacrum i doświadczenia religijnego wiernych prawosławnej Parafii Św.Arch.Michała w Bielsku Podlaskim

autorstwa: SULIMA, Tomasz | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.845] (1).

53. Mieszkańcy wsi wobec informatyzacji próba dyskursywnego ujęcia problemu na przykładzie podlaskiej wsi gminy Zawady

autorstwa: MIERZEJEWSKI, Marcin | Wasilewski, Jerzy Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.859] (1).

54. Życie codzienne w Tykocinie w latach 1956-1980 na podstawie wspomnień jego mieszkańców

autorstwa: MICHEL, Karol | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2009Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.874] (1).

55. Technonarracje z Białegostoku człowiek i technologia w perspektywie współczesnej biomedycyny

autorstwa: WIERCIŃSKI, Hubert | Wasilewski, Jerzy Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2009Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.879] (1).

Działa dzięki Koha