Wyniki wyszukiwania: 25. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
1. Uchodźcy w Serbii : w poszukiwaniu przynależności

autorstwa: Nadażdin, Draginja | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.494] (1).

2. Problemy integracyjne Niemców rosyjskich w Republice Federalnej Niemiec

autorstwa: Wróblewska, Anna | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; 1997Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.455] (1).

3. Sezonowe migracje zarobkowe z powiatu wieluńskiego w latach 1918-1939

autorstwa: Kasterka, Agata | Pokropek, Marian [Promotor].

Wydawca: ; 1991Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.392] (1).

4. Formy współpracy gospodarczej między wsiami płn. wsch. Mazowsza i ich społeczne uwarunkowanie. Wychodźstwo sezonowe na wsi kurpiowskiej.

autorstwa: Sadkowski, Tadeusz.

Wydawca: ; 1971Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.132] (1).

5. Ormianie polscy i nowa emigracja ormiańska- relacje pomiędzy grupami

autorstwa: WILCZYŃSKA, Agnieszka | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.611] (1).

6. Przebieg oraz konsekwencje kulturowe migracji niepełnej z obszaru gmin Ciechanowiec i Perlejewo do Belgii

autorstwa: RACZYŃSKI, Kacper | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.612] (1).

7. Strategie akulturacyjne Tybetańczyków w Londynie

autorstwa: SIARA, Bernadetta | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.634] (1).

8. Z Kresów Wschodnich do Prus Wschodnich proces wykorzenienia i ponownego zakorzenienia się w Nidzicy powojennych przesiedleńców z Wołynia

autorstwa: BORKOWSKA, Barbara | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.653] (1).

9. " Jesteśmy Polakami, ale stamtąd" problemy tożsamościowe współczesnych repatriantów z Kazachstanu

autorstwa: WITTELS, Krzysztof | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.657] (1).

10. Hua ch'iao znad Wisły wybrane chińskie mikrospołeczności w Warszawie od lat 20-tych XX wieku

autorstwa: DZIEWANOWSKA, Maria | Wasilewski, Jerzy Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.676] (1).

11. Imigracja"głów" a imigracja "rąk" współczesne migracje z Algierii do Francji w kontekście emigracji poprzedzającej lata dziweięćdziesiąte XX wieku

autorstwa: RADKIEWICZ, Magdalena | Mróz, Lech [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.679] (1).

12. "Ako Ay Pilipino" imigranci z Filipin i ich doświadczenia życia w Kopenhadze= Filipino immigrants and their experience of living in Copenhagen

autorstwa: PATZER, Helena | Wasilewski, Jerzy Sławomir [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2006Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.715] (1).

13. Renegocjacja płci kulturowej wewnątrz transnarodowych przestrzeni społecznych

autorstwa: DOMAGALSKA, Karolina | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.749] (1).

14. Społeczna sieć migracyjna Polaków w Irlandii Północnej tworzenie się przestrzeni transnarodowej

autorstwa: ZAWISZA, Karolina | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2007Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.763] (1).

15. Między migracją a zakorzenieniem sieci powiązań rodzinnych mieszkańców Czarnej Wsi Kościelnej w województwie podlaskim w Polsce oraz polskich imigrantów z metropolii Lille w regionie Nord/Pas-de-Calais we Francji

autorstwa: ANDRZEJEWICZ, Teresa | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2008Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.832] (1).

16. Wchód i Zachód jako kategorie kulturowe w narracjach migrantów z Bełza i okolic (Ukraina Zachodnia)

autorstwa: KULIKOWSKA, Anna | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2010Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.911] (1).

17. Niemiecka wielokulturowosć, czyli tożsamość migrantów w berlińskich mediach

autorstwa: SNOPEK, Małgorzata | Sokolewicz, Zofia [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2011Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.924] (1).

18. Procesy adaptacji kulturowej ludzi przybyłych ze wsi i miateczek do Warszawy po drugiej wojnie światowej

autorstwa: MIROSZ, Agata | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.927] (1).

19. "Chodziły tu Niemce, chodzily odmieńce...", czyli o obcym w swojej wsi badania w gminie Niemce na Lubelszczyźnie

autorstwa: WNUK, Magdalena | Mędrzecki, Włodzimierz [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2011Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.934] (1).

20. Kobieca migracja zarobkowa do Europy Zachodniej na tle ukraińskiego dyskursu tożsamości

autorstwa: MARKIEWICZ, Józef | Zowczak, Magdalena [Promotor].

Wydawca: ; Warszawa 2011Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Zespół Prac Dyplomowych [Sygnatura: M.935] (1).

Działa dzięki Koha