Wyniki wyszukiwania: 155. Otrzymuj powiadomienia o tym wyszukiwaniu

|
21. Holy writ as oral lit The Bible as folklore

autorstwa: Dundes, Alan.

Wydawca: ; Lanham Rowman & Littlefield Publishers Inc. 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 10930] (1).

22. Problemy średniowiecznej kultury ludowej

autorstwa: GURIEWICZ, Aron | Dobrzyniecki, Zdzisław [tł.].

Wydawca: ; Warszawa Państw. Inst.Wyd. 1987Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 6364] (7).

23. Tradycja i nowe drogi wiary Obrazy religijności polskiej w latach 1918-1939

autorstwa: Mikołejko, Anna.

Wydawca: ; Warszawa Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11264] (1).

24. Historia piekła

autorstwa: MINOIS, Georges | Dębska, Agnieszka [tł.].

Wydawca: ; Warszawa Państw.Inst.Wyd. 1996Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 9304] (1).

25. Barbara.Barbórka.Święta. Kult świętej Barbary na Górnym Śląsku. Literatura i sztuki piękne

autorstwa: PIECHA, Barbara.

Wydawca: ; Katowice Księgarnia św.Jacka Sp.z o.o. 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11672] (1).

26. Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza

autorstwa: Bylina, Stanisław.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Instytutu Historii PAN 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11411] (2).

27. Zarobić na duszne zbawienie Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku

autorstwa: WIŚLICZ, Tomasz.

Wydawca: ; Warszawa Wydawnictwo Neriton 2001Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11414] (2).

28. Nie-złota legenda Kanoniczność i apokryficzność w kulturze

autorstwa: | Eichstaedt, Jarosław [red.] | Piątkowski, Krzysztof [red.].

Wydawca: ; Ożarów Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11777] (2).

29. Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce

autorstwa: CZACHOWSKI, Hubert.

Wydawca: ; Warszawa Oficyna Naukowa 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11961] (2).

30. Polskie kolędy ludowe antologia

autorstwa: | Bartmiński, Jerzy [red.].

Wydawca: ; Kraków Universitas 2002Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12220] (1).

31. Boże Narodzenie w tradycji polskiej

autorstwa: OGRODOWSKA, Barbara.

Wydawca: ; Warszawa Centrum Animacji Kultury 2000Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12296] (1).

32. Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim studium religijności ludowej

autorstwa: NOWAK, Józef.

Wydawca: ; Lublin Towarzystwo Naukowe KUL 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12497] (1).

33. Maryja matka narodu polskiego

autorstwa: .

Wydawca: ; Częstochowa Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjlne 1983Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12302] (1).

34. Święta księga ikona obrzęd teksty kanoniczne i pseudokanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze prawosławnych Słowian na Bałkanach

autorstwa: MINCZEW, Georgi.

Wydawca: ; Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 11889] (1).

35. Oblicza Boga

autorstwa: RATAJ, Andrzej.

Wydawca: ; Kraków Muzeum Etnograficzne im.Seweryna Udzieli 1999Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12696] (1).

36. Na straży prawdziwej wiary zjawiska cudowne w polskim katolicyzmie ludowym

autorstwa: ZIELIŃSKI, Ariel.

Wydawca: ; Kraków Zakł.Wyd.Nomos 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12715] (2).

37. Światopogląd : między transcendencją a codziennością

autorstwa: | Borowik, Irena [red.] | Hoffmann, Henryk [red.].

Wydawca: ; Kraków Zakł.Wyd.Nomos 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 13003] (1).

38. Obraz i postać znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej

autorstwa: NIEDŹWIEDŹ, Anna.

Wydawca: ; Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 13090] (1).

39. Kultura religijna Kurpiowszczyzny

autorstwa: | Ozorowski, Mieczysław [red.].

Wydawca: ; Olecko Wszechnica Mazurska 2004Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 12829] (1).

40. La Vierge dans l'art et la tradition populaire des Pyren‚es . Exposition France-Espagne organis‚e au Chateau-Fort de Lourdes avril - octobre 1958

autorstwa: .

Wydawca: ; Montpellier Causse Graille, Castelnau 1958Status: Egzemplarze dostępne na miejscu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW [Sygnatura: 8206] (1).

Działa dzięki Koha